PDA

Xem bản đầy đủ : Đo lường, kiểm soát tần số vô tuyến điện  1. Kinh nghiệm đo kiểm vô tuyến
  2. Định hướng, định vị nguồn phát xạ vô tuyến
  3. Đo chiếm dụng phổ tần (FBO/FCO measurements)
  4. Đo phát xạ giả/phát xạ ngoài băng của các máy phát FM/TV
  5. Kiểm soát vệ tinh
  6. DECT 6.0 chuyện nhỏ nhưng không nhỏ
  7. Phương pháp “truy tìm” điện thoại không dây DECT 6.0
  8. Nhiễu vô tuyến điện – nguyên nhân và các biện pháp ứng xử...
  9. Định vị khoanh vùng, thu hẹp vùng nhiễu Đài tàu bay bằng hệ thống trạm kiểm soát
  10. Can nhiễu hàng không do hệ thống phát thanh.
  11. Hội thao kỹ thuật 2013
  12. Nhàn đàm về dB, dBm, dBW,...!?
  13. 6 tháng đầu năm: xử lý 398 vi phạm quy chế thông tin trong lĩnh vực tần số VTĐ
  14. Điện thoại kéo dài và trạm lặp vẫn gây can nhiễu cho mạng di động
  15. Cảnh báo nhiễu Node B mạng 3G: Loạn 12 xứ quân?
  16. Kiểm soát lưu động lại không do Đài Kiểm soát làm!
  17. Đo băng tần chiếm dụng để xác định mức phí
  18. Microsoft cung cấp dữ liệu kiểm soát tần số miễn phí - Microsoft Spectrum Observatory
  19. Kiểm soát tần số dựa trên mạng CRN
  20. Các tần số sóng mang và chỉ số kênh
  21. Sóng điện từ và sức khỏe con người
  22. Các phương pháp đo tân số
  23. Phương pháp đo Gốc Lệch Pha
  24. Sóng vô tuyến quyết định các dịch vụ khí tượng
  25. Tổng quan về hệ thống đo lường
  26. Xử lý anten mảng theo không gian -thời gian trong thông tin vô tuyến di động