PDA

Xem bản đầy đủ : Tiêu chuẩn, qui chuẩn 1. Quy chuẩn Việt Nam về thiết bị kiểm soát
 2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn về phát, thu truyền hình số DVB-T2/MPEG-4
 3. Tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường (EMC)
 4. Quy chuẩn QCVN 47:2011/BTTTT và xử lý can nhiễu
 5. QCVN XXX:2013/BTTTT: [Dự thảo] QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TÍN HIỆU THKTS VỆ TINH
 6. Phòng thí nghiệm đạt chuẩn iso/iec 17025
 7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực viễn thông
 8. Yêu cầu máy phát sóng trong QCVN 23:2011/BTTTT
 9. Yêu cầu máy phát sóng trong QCVN 23:2011/BTTTT - PHẦN 2
 10. Yêu cầu máy phát sóng trong QCVN 23:2011/BTTTT - PHẦN 3
 11. Quy định kỹ thuật theo qcvn 21:2010/btttt
 12. Yêu cầu máy phát sóng trong QCVN 23:2011/BTTTT - PHẦN 4
 13. Phân chia tần số vô tuyến điện
 14. Luật tần số vô tuyến điện
 15. Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong ngành xây dựng
 16. FF. Các tính năng chính của phần mềm quản trị