PDA

Xem bản đầy đủ : Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới WRC-15 1. Giới thiệu về WRC - World Radiocommunication Conferences (WRC)
 2. Chương trình nghị sự của WRC-2015
 3. AI 1.5: Nghiên cứu, thảo luận về sử dụng kênh CNPC của UAS trên tần số FSS
 4. Hội nghị APG
 5. AI 1.15: Nhu cầu và khả năng phân bổ thêm tần số cho h/t UHF on-board của tàu biển
 6. AI 1.1: Phân bổ tần số mới cho các hệ thống IMT và MBB (nghiệp vụ Di động)
 7. "Vệ tinh" vs "Viba" @ WRC-15
 8. AI 9.1.6: Vấn đề của mọi vấn đề, định nghĩa các nghiệp vụ thông tin vtđ (WP1B)
 9. Refarm 2G bands: xu hướng, công nghệ, giải pháp, chính sách, kinh nghiệm QT, ...
 10. Nhóm nghiên cứu 1- Study Group 1, ITU-R
 11. Kết quả nghiên cứu mới của Nhóm làm việc WP1C (SG1) về kiểm soát phổ tần
 12. Các nghiên cứu tiếp theo về kiểm soát phổ tần (WP1C, AWG...)
 13. [ARFM-WG5]: ITU-R SG1 đề xuất các nước phê chuẩn dự thảo sửa đổi Khuyến nghị SM.575-1
 14. [ARFM-WG4]: ITU-R SG5 bỏ DV gọi chọn số tự động/bán tự động trong Khuyến nghị M.541
 15. Hệ thống thông tin di động công cộng trực tiếp giữa mặt đất với tàu bay (ATG)
 16. hệ thống mbb
 17. Mỹ mất vệ tinh quân sự mới nhất
 18. Quy định mới về mức lương tối thiểu chung năm 2017
 19. Quyết định tăng cường việc hậu kiểm và xử lý nghiêm các vi phạm trong tần số