PDA

Xem bản đầy đủ : Chính sách quản lý phổ tần số 1. Ý định lập doanh nghiệp tần số
 2. Chính sách "Quản lý tức là không quản lý"
 3. AVG khác VTC, VTV và các Đài PTTH tỉnh thành không?
 4. Thách thức của dịch vụ Wireless Broad Band và nhu cầu phổ tần số ở Mỹ
 5. Thách thức của dịch vụ Wireless Broad Band và nhu cầu phổ tần số ở Mỹ ( tiếp theo)
 6. Thách thức của dịch vụ Wireless Broad Band và nhu cầu phổ tần số ở Mỹ ( tiếp theo)
 7. Thách thức của dịch vụ Wireless Broad Band và nhu cầu phổ tần số ở Mỹ ( tiếp theo)
 8. Singapore thử nghiệm Super Wi-Fi trên " White Spaces"
 9. Dự án cung cấp Internet cho vùng sâu bằng Baloon.
 10. Quản lý tần số sẽ theo cơ chế thị trường
 11. Thuật ngữ "Kiểm tra" có thực sự "ngoài vòng pháp luật"???
 12. Phổ biến thông tin DECT 6.0 tại Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự Việt Nam ở Mỹ
 13. 8,5 Triệu gia đình ảnh hưởng - Số hóa truyền hình.
 14. Chính sách cấp tần số
 15. Quản lý tần số đối vô tuyến băng rộng là cấp thiết
 16. Thủ tục cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thiết bị truyền thanh không dây
 17. Giải pháp công nghệ sử dụng hiệu quả tần số vô tuyến
 18. Truyến hình Viettel Truyền hình Cáp số 1 chiều
 19. Quản lý hiệu quả tài nguyên tần số vô tuyến điện
 20. Khác biệt giữa kế toán Mỹ và chuẩn mực quốc tế
 21. Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020
 22. Phạt 30 triệu đồng nếu sử dụng thiết bị kích sóng di động