PDA

Xem bản đầy đủ : Ấn định, cấp phép tần số 1. Mạng di động dùng riêng hoạt động trong băng tần 450 - 470 MHz
 2. Quy trình, Thủ tục, Hồ sơ cấp giấy phép sử dụng tần số
 3. Thay đổi về biểu mức và cách tính phí sử dụng tần số
 4. Sử dụng tần số DÙNG RIÊNG, DÙNG CHUNG hay MIỄN PHÍ
 5. Chỉ thị 805/CT-BNN-TCTS về tăng cường công tác quản lý tàu cá
 6. Kênh tần số 60 đã được cấp cho Truyền hình An Viên?
 7. Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá
 8. Kết quả kiểm tra đột xuất tần số vô tuyến điện
 9. Những điểm mới trong chính sách phí, lệ phí tần số vô tuyến điện
 10. Thủ tục cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện với tuyến truyền dẫn vi ba
 11. Chẩn đoán cách điện chuyên sâu bằng phổ điện môi
 12. Tần số quét trên tivi là gì?