PDA

Xem bản đầy đủ : Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới: Việt Nam đưa ra 3 đề xuấtdfloral-shop
13-12-2015, 01:40 PM
Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới (WRC) là hội nghị cấp cao nhất của ITU-R, được tổ chức 3 hoặc 4 năm một lần, có nhiệm vụ rà soát và sửa đổi những luật lệ về sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của các hệ thống thông tin vô tuyến từ thông tin vệ tinh, thông tin di động, truyền hình, dẫn đường hàng không - hàng hải cho đến thông tin an toàn cứu nạn.

Hội nghị WRC-15 có khoảng 3300 đại biểu đến 162 quốc gia cùng với khoảng 500 quan sát viên từ các doanh nghiệp cơ quan, tổ chức tham gia Hội nghị.

Đoàn Việt Nam mang đến Hội nghị này 15 đề xuất, trong đó có 12 đề xuất chung với các nước châu Á-Thái Bình Dương và 3 đề xuất riêng của Việt Nam.

Các đề xuất và hoạt động của đoàn tại hội nghị tập trung vào mục tiêu đảm bảo sự hài hòa về sử dụng tần số của Việt Nam với thế giới và bảo vệ các quyền lợi của Việt Nam trong việc phân bổ và quy hoạch tần số.

Theo Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Đoàn Quang Hoan, việc thay đổi giờ UTC sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các lĩnh vực khoa học công nghệ và xã hội.

Trên thế giới, các nước hình thành các quan điểm trái ngược nhau do phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ quốc gia, yếu tố truyền thống lịch sử cũng như vấn đề phổ biến, quảng bá thời gian trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các phương tiện truyền thông điện tử.

Các dự báo cho thấy nếu chấm dứt chèn giây nhuận thì giờ UTC sẽ sai khác so với tốc độ quay của Trái Đất là khoảng 30 phút vào năm 2700.

Đề nghị chấm dứt chèn giây nhuận vào giờ UTC đã được thảo luận từ năm 2000 trong ITU-R, tuy nhiên cho đến nay các nước đã không đạt được sự đồng thuận.

Các chuyên gia trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu những khía cạnh liên quan đến thời gian để đạt được tính liên tục của giờ UTC.

Hội nghị WRC-15 còn đưa ra các quyết định về việc sử dụng tần số quốc tế. Các kết quả của Hội nghị trực tiếp quyết định đến sự phát triển của các nghiệp vụ và ứng dụng thông tin vô tuyến trong tương lai.

Hội nghị lần này chú trọng vấn đề phân bổ thêm băng tần cho thông tin vô tuyến băng rộng, cho thông tin vệ tinh, sửa đổi các quy định cho quản lý tần số và quỹ đạo vệ tinh.

Đặc biệt, hội nghị giải quyết một số yêu cầu cấp bách về tần số để phục vụ việc đảm bảo an toàn cho con người.Trang trí vintage (http://d-floral.vn) quà tặng vintage (http://d-floral.vn)
Nội dung và kết quả của WRC-15 giúp đảm bảo việc duy trì một hệ thống pháp lý ổn định, dễ dự đoán và hài hòa giúp đảm bảo cho sự phát triển lâu dài đối với ngành công nghiệp truyền thông giá trị nhiều nghìn tỷ USD.