PDA

Xem bản đầy đủ : Suy ngẫm về phát biểu của đại diện Đài TH Quảng NinhDVB-T2
17-05-2013, 10:44 AM
...."Đại diện Đài PTTH Quảng Ninh cho biết, tỉnh Quảng Ninh hiện có khoảng 10.700 hộ dân thu sóng truyền hình mặt đất, còn khoảng hơn 1 triệu dân đang thu truyền hình cáp và vệ tinh. Có thể thấy nhu cầu thu sóng truyền hình số mặt đất (xem miễn phí) là rất thấp. Do vậy cần phải xem "cầu" thế nào trước khi bàn việc "cung". Hiện Quảng Ninh đang được phát sóng miễn phí trên nhiều kênh cáp, sắp tới phải trả phí TDPS (ước khoảng 2 tỷ đồng/năm) sẽ khó khăn lớn cho các đài"....
http://ictnews.vn/home/Vien-thong/5/Co-the-cho-them-DN-vien-thong-lam-truyen-dan-phat-song/109607/index.ict
=====

Có thể thấy nhu cầu thu sóng truyền hình số mặt đất (xem miễn phí) là rất thấp. Do vậy cần phải xem "cầu" thế nào trước khi bàn việc "cung".
Thế có nghĩa tại Quảng Ninh có khả năng sẽ không triển khai phát hình số mặt đất ư?
Khi nào Chính phủ lệnh cúp tất cả các máy phát hình tương tự, thì Quảng Ninh sẽ dẹp hết, gỡ bỏ các máy phát hình tương tự, các hệ thống anten phát hình cả VHF và UHF, bán thanh lý.
Các cột anten sẽ bán cho các Cty viễn thông?
Chấm dứt 1 phương thức phát hình?

Chà, chà, liệu có đáng suy ngẫm về phát biểu này!

Ngoại đạo
18-05-2013, 12:22 AM
Có một thống kê khác: tại Quảng Ninh:
số hộ sử dụng vệ tinh DTH: 66.702;
số hộ sử dụng cáp (cab): 31.005;
số hộ thu TV qua anten dàn: 173.587, tỷ lệ hộ gia đình dùng TV (thu sóng máy phát hình mặt đất) 63,9%.
Ông Đại diện Đài TH Quảng Ninh có bình luận gì về các con số thống kê này ?
Chẳng lẽ những người thống kê số liệu này không sát bằng ông sinh sống hàng ngày ngay trên mảnh đất Quảng Ninh thân yêu ?