PDA

Xem bản đầy đủ : Xử lý anten mảng theo không gian -thời gian trong thông tin vô tuyến di độngdreamme458
16-01-2016, 04:43 PM
Tài liệu nghiên cứu chuyên sâu: XỬ LÝ ANTEN MẢNG THEO KHÔNG GIAN -THỜI GIAN TRONG THÔNG TIN VÔ TUYẾN DI ĐỘNG (http://ikidoc.com/xu-ly-anten-mang-theo-khong-gian-thoi-gian-trong-thong-tin-vo-tuyen-di-dong.html)

phamthuong
21-01-2016, 02:55 PM
angten vô tuyển