PDA

Xem bản đầy đủ : Kiểm soát lưu động lại không do Đài Kiểm soát làm!Nhã Hoàng
18-12-2013, 08:09 AM
Thòi gian vừa qua Cục tách nhiệm vụ kiểm soát lưu động khỏi Đài Kiểm soát, giao Phòng Kiểm tra Xử lý làm. (Thực ra Cục chưa ghi rõ vào quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng, mới chỉ giao cho Giám đốc Trung tâm phân công, nhưng đa số các Trung tâm đã làm như thế).

Sau 3 năm thực hiện, chúng ta thảo luận xem mô hình mới này hay dở những điểm nào nhỉ :D

Mời các bác :)

NGUNGO
19-12-2013, 02:27 PM
1.Mô hình này rất hay ở chố nố đã chỉ ra những cái dở của nó,.Đặc biệt nó không còn phù hợp với tình hình mới hiện nay.
Năng lực quản lý tần số đã ở tầm mức cao hơn rất nhiều: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đã hoàn thiện hơn, hệ thống thiết bị kỹ thuật kiểm soát đo cũng đầy đủ và hiện đại hơn, lực lượng nhân sự tham gia quản lý đông hơn chất lượng hơn.
2. "Kiểm soát tần số" là hoạt động "kiểm tra" mang tính đặc thù của chuyên ngành tần số. Thông qua kiểm soát tần số để nắm rõ,theo dõi sát sao, giám sát chặt chẽ, điều chỉnh các hoạt động liên quan đến tần số theo đúng quy định của pháp luật.
...
(Còn tiếp ).

barefeet
19-12-2013, 03:33 PM
Nghe đâu giờ đây các Đài Kiểm soát hiện đại lắm, đi tắt đón đầu, toàn chất lượng Âu Mỹ, ngang tầm thời đại rồi. Làm gì còn "tạch tạch tè tè" nữa đâu!?
"Cục chưa ghi rõ vào quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng" mà vẫn chạy tốt à pác Nhã Hoàng?
NSA bên Mỹ sẽ qua học mô hình mới... khà khà khà...

Nhã Hoàng
20-12-2013, 08:03 AM
Hihi, chạy thì vẫn chạy, nhưng theo tôi chỉ chạy trong từng vụ việc thôi, về tổng thể công việc thì mô hình KSLĐ do KTXL đảm nhiệm không tăng được hiệu quả chung, mà có thể giảm đi.

NGUNGO
20-12-2013, 08:44 AM
Hihi, chạy thì vẫn chạy, nhưng theo tôi chỉ chạy trong từng vụ việc thôi, về tổng thể công việc thì mô hình KSLĐ do KTXL đảm nhiệm không tăng được hiệu quả chung, mà có thể giảm đi..
hoàn toàn đúng nếu bỏ đi hai từ "có thể" và thêm vào đó mấy chữ nữa...

NGUNGO
23-12-2013, 09:00 AM
1.Mô hình này rất hay ở chố nố đã chỉ ra những cái dở của nó,.Đặc biệt nó không còn phù hợp với tình hình mới hiện nay.
Năng lực quản lý tần số đã ở tầm mức cao hơn rất nhiều: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đã hoàn thiện hơn, hệ thống thiết bị kỹ thuật kiểm soát đo cũng đầy đủ và hiện đại hơn, lực lượng nhân sự tham gia quản lý đông hơn chất lượng hơn.
2. "Kiểm soát tần số" là hoạt động "kiểm tra" mang tính đặc thù của chuyên ngành tần số. Thông qua kiểm soát tần số để nắm rõ,theo dõi sát sao, giám sát chặt chẽ, điều chỉnh các hoạt động liên quan đến tần số theo đúng quy định của pháp luật.
...
(Còn tiếp ).
Mà chém chuối làm gì nhể. có tý "Ong thức" đem châm lung tung cả liệu có phí?