PDA

Xem bản đầy đủ : Hội thao kỹ thuật 2013spectra
22-05-2013, 03:31 PM
Bác nào tham gia hội thao kỹ thuật 2013 của Cục Tần số VTĐ có thể cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm ở đây nhé.

convithaichan
12-06-2013, 10:20 PM
Tớ nghe nói, ITU đang chuẩn bị cử một đoàn chuyên gia sang Việt nam để tìm hiểu về các kỷ lục monitoring của Cục TS đạt được sau kỳ thi chào đón "HẺO" vừa qua. Ai có thông itn về các Record này post lên cho làng nước tham khảo đi.