PDA

Xem bản đầy đủ : Qui định của diễn đànadmin
14-03-2013, 02:22 PM
QUI ĐỊNH CỦA DIỄN ĐÀN


1. Quy định cho thành viên
Để duy trì, phát triển diễn đàn một cách hữu ích và lành mạnh cũng như giúp bộ phận quản trị điều hành diễn đàn được tốt hơn, thành viên cần tuân thủ một số quy định như sau:
Không được vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm qui định trong nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Các hành vi bị nghiêm cấm:
1. Lợi dụng diễn đàn nhằm mục đích:
a) Chống lại nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
d) Lợi dụng để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
2. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ và thông tin điện tử trên diễn đàn.
3. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên internet.
4. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.
5. Lợi dụng trang thông tin điện tử để cung cấp, truyền đi, quảng cáo hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97.
6. Truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
7. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ luật Dân sự.
8. Sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
9. Miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
10. Không thực hiện những hành vi phá hoại, gây tổn hại đến hệ thống trang Web, làm ảnh hưởng đến bộ mặt, uy tín hay cơ sở vật chất của diễn đàn, gây gián đoạn hoặc quá tải hệ thống (gửi thư, gửi dữ liệu, spam tin nhắn, v.v… ), làm ảnh hưởng đến đến người sử dụng khác, sử dụng trái phép hệ thống mạng diễn đàn vào các mục đích phá hoại, quấy rối, tham gia diễn đàn thiếu nghiêm túc, v.v… khi bị phát hiện sẽ lập tức truất quyền thành viên và xử lý theo luật định.
11. Về tên đăng nhập, avatar và chữ ký: Nhằm đảm bảo quyền lợi của thành viên khi tham gia sinh hoạt trên diễn đàn, thành viên vui lòng tuân thủ các Quy định về tên đăng nhập, avatar (hình đại diện) và chữ ký nhằm đảm bảo phù hợp các quy chuẩn đạo đức nói chung của xã hội, phù hợp với tiêu chí và định hướng của diễn đàn.

a. Tên đăng nhập


Tên đăng nhập được xác định là của riêng cá nhân thành viên. Thành viên có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân.
Không chọn tên đăng nhập liên quan đến chính trị và tôn giáo, dưới bất cứ hình thức nào. Không đặt tên đăng nhập là tên các chính trị gia, các danh nhân Việt Nam. Không chọn tên đăng nhập gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Không chọn tên đăng nhập giống hay gần giống với thành viên BQT diễn đàn.
Chỉ bao gồm các chữ cái a - z, A - Z, chữ số 0 - 9, gạch dưới (_), gạch ngang (-), dấu chấm (.); không có khoảng trắng, không sử dụng tiếng Việt có dấu.

b. Avatar


Không sử dụng các hình ảnh nhạy cảm liên quan đến chính trị, tôn giáo, các hình ảnh chính trị gia.
Không chọn avatar là hình ảnh phản cảm, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Không dùng avatar để chỉ trích, bôi bác, phản đối hay tẩy chay bất kỳ sản phẩm, cá nhân hay tổ chức nào.

c. Chữ ký


Không được liên quan đến chính trị và tôn giáo, dưới bất cứ hình thức nào. Không sử dụng các từ ngữ, hình ảnh nhạy cảm liên quan đến chính trị, tôn giáo, các hình ảnh chính trị gia, danh nhân Việt Nam. Không sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Không dùng chữ ký để chỉ trích, phản đối hay tẩy chay bất kỳ sản phẩm, cá nhân hay tổ chức nào.
Không được dẫn link đến bất cứ trang nào.
Không sử dụng chữ ký quá dài. Không sử dụng cỡ chữ lớn hơn 3.
Phải được viết bằng ký tự latin. Chữ tượng hình và các ký tự khác sẽ không được chấp nhận.

2. Quy định cho bài viết


Bài viết phải gõ bằng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh. Ngôn từ bài viết cần tuân thủ chuẩn mực chung của chính tả và ngữ pháp. Không được đưa bài sai chuyên mục.
Diễn đàn tần số là diễn đàn về công nghệ, các bài viết cần có nội dung liên quan tới viễn thông, công nghệ thông tin, đặc biệt về thông tin vô tuyến và quản lý tần số…với mục đích phổ biến kiến thức, tìm hiểu về các công nghệ mới, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm. Các bài viết không phù hợp với tiêu chí của diễn đàn, mang các nội dung xấu, nội dung không phù hợp hoặc nội dung rác sẽ bị loại bỏ.

3. Quy định về quảng cáo, thương mại và các hoạt động khác
Để duy trì và phát triển, diễn đàn có sự hỗ trợ từ Cục Tần số vô tuyến điện trong đó có sự hỗ trợ về nhân lực và cơ sở hạ tầng, trong quá trình phát triển diễn đàn có thể kêu gọi tài trợ của các tổ chức, cá nhân, đóng góp tự nguyện từ thành viên và từ các nguồn khác để phát triển diễn đàn hay tài trợ cho các hoạt động phát triển quản lý tần số.


Các tổ chức và doanh nghiệp cần liên hệ quảng cáo và sử dụng dịch vụ của diễn đàn liên hệ theo email liên lạc của diễn đàn.
Thành viên muốn mở các topic mời dự hội thảo, hội chợ, trao đổi chuyên đề, mời tham gia các cuộc thi, chương trình tặng quà, khuyến mãi do các doanh nghiệp tổ chức. Cần liên hệ trước với diễn đàn trước ít nhất 07 ngày.
Thành viên khi muốn tổ chức tư vấn cho các thành viên khác (tất cả các lĩnh vực, dưới mọi hình thức) phải liên hệ với diễn đàn. Diễn đàn không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với nội dung tư vấn.
Hoạt động tài trợ, từ thiện trên diễn đàn phải đăng ký với bộ phận quản trị diễn đàn.

4. Quy định về sở hữu trí tuệ


Tất cả những thông tin có trên diễn đàn đều thuộc quyền sở hữu của chủ quản website, diễn đàn có toàn quyền sử dụng những thông tin đó.
Khi đưa thông tin, bài viết từ sách, báo, website, diễn đàn khác, thành viên cần phải nêu rõ nguồn gốc hợp pháp của nội dung bài viết đó. Đối với các nguồn trích dẫn không chính thống, hợp pháp, ví dụ blog, website có nội dung không phù hợp với tiêu chí của diễn đàn, bộ phận quản trị có quyền xử lý không cần thông báo.
Các đơn vị có nhu cầu trích dẫn bài viết, hình ảnh trên diễn đàn của diễn đàn cũng phải ghi rõ thông tin lấy từ diễn đàn. Đối với những thông tin, đời sống cá nhân thì phải liên hệ trực tiếp và được sự đồng ý của thành viên đó trước khi lấy thông tin.
Bộ phận quản trị diễn đàn chỉ nhận yêu cầu xóa bài thành viên với lý do chính đáng.

5. Trách nhiệm và quyền hạn của diễn đàn


Nội dung và hình ảnh trong bài viết của các thành viên mang tính cá nhân nên diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh. Thành viên có nhiệm vụ phải cung cấp bằng chứng xác thực khi được cơ quan chức năng yêu cầu. Diễn đàn có quyền can thiệp (sửa, khóa, xóa bài / topic…), hoặc yêu cầu thành viên dừng một chủ đề nào đó nếu xét thấy không phù hợp với tiêu chí hoạt động, quy định của diễn đàn và luật pháp.
Diễn đàn không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn hại nào mà thành viên gặp phải khi truy cập vào trang web (mất dữ liệu, nhiễm virus..) và cũng không đảm bảo trong quá trình vận hành của mình diễn đàn sẽ không bị gián đoạn như bị lỗi, server trục trặc... Khi truy cập diễn đàn, thành viên phải chấp nhận sự rủi ro của riêng mình.
Mọi thông tin cá nhân của thành viên khi đăng ký, thay đổi hồ sơ cá nhân, tham gia các chương trình trên diễn đàn đều được bảo mật.

6. Xử lý vi phạm


Tất cả các bài viết vi phạm Quy định sẽ bị chuyển vị trí, thay đổi nội dung cho phù hợp, ẩn hoặc xóa tùy theo mức độ vi phạm.
Khi vi phạm Quy định diễn đàn, thành viên sẽ được nhắc nhở, cảnh cáo, áp dụng biện pháp xử lý bài viết, khoá tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn, thậm chí đề nghị khởi tố theo quy định pháp luật.
Bộ phận quản trị có toàn quyền trong việc xác định và xử lý bài / thành viên vi phạm quy định. Thành viên có quyền thắc mắc và khiếu nại bằng cách gửi email trực tiếp đến bộ phận quản trị diễn đàn. Trong vòng 72 giờ, bộ phận quản trị sẽ xem xét khiếu nại, nếu không có trả lời và thay đổi việc xử lý, khiếu nại đó coi như không được chấp nhận. Trong trường hợp khiếu nại hợp lý, bộ phận quản trị sẽ thay đổi quyết định xử lý và thông báo.


Ngoài ra, thành viên cần tuân thủ Quy định riêng của từng chuyên mục (nếu có).

Những trường hợp khác ngoài Quy định này, Ban quản trị diễn đàn sẽ thảo luận và quyết định.

BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN