PDA

Xem bản đầy đủ : Phân bổ tần số cho các đơn vị truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đấtPhamdacbi
04-03-2014, 04:33 PM
Phân bổ tần số cho các đơn vị truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất
Ngày 27/12/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT, về Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806)MHz đến năm 2020. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/02/2014 đến 31/12/2020.
Kênh tần số băng tần UHF (470-806)MHz được phân bổ cho truyền hình mặt đất với các nội dung chính sau:
277
276

Theo quy định của Thông tư, các đơn vị truyền dẫn, phát sóng (TDPS) truyền hình tương tự mặt đất có trách nhiệm ngừng sử dụng các kênh phát sóng truyền hình tương tự theo Kế hoạch số hóa TDPS truyền hình mặt đất đến năm 2020 và thực hiện chuyển đổi đến kênh tần số truyền hình tương tự phù hợp để không ảnh hưởng đến các kênh tần số ưu tiên phân bổ cho các đơn vị TDPS truyền hình số mặt đất; các đơn vị TDPS truyền hình số mặt đất có trách nhiệm thực hiện đúng quy hoạch, áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả kết cấu hạ tầng và tần số vô tuyến điện, phối hợp với các đơn vị TDPS truyền hình tương tự mặt đất để giải phóng kênh tần số truyền hình tương tự theo Kế hoạch số hóa, xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi tần số về những tần số được ưu tiên phân bổ, có biện pháp xử lý và hạn chế nhiễu có hại từ các kênh truyền hình tương tự đang được cấp phép hoạt động trong giai đoạn phát sóng song song truyền hình tương tự và truyền hình số mặt đất,…
http://cuctanso.vn/Noi_dung/Hoat_dong_su_kien/Phan_bo_tan_so_cho_cac_don_vi_truyen_dan_phat_song _truyen_hinh_so_mat_dat/

"Sông Hồng"
08-03-2014, 02:34 PM
Hình trên cho thấy:
@ AVG yên tâm phát trên 3 kênh 57, 58, 59 đến hết tháng 6/2017. Từ 1/7/2017 sẽ chuyển xuống kênh 43, 44, 45 và thêm dự phòng kênh 46.
@@ Cục Tần số sẽ dành 3 kênh 25, 26, 27, (dự phòng thêm kênh 28) để VTV phát số toàn quốc.
@@@ Còn Đài VTC sẽ có 3 kênh 29, 30, 31, (dự phòng thêm kênh 32) để VTC phát số toàn quốc.