PDA

Xem bản đầy đủ : Nhàn đàm về dB, dBm, dBW,...!?barefeet
11-07-2013, 03:02 PM
Hôm qua, đang "thịt *** mắm tôm", giữa lúc mọi người ngâm thơ, vịnh cảnh, bàn chuyện thế sự,... có anh bạn tự dưng cao hứng xen ngang:
Cái máy FM (500 Oát) nhà tớ, các lão tần số hí hoáy đo được cái hài bậc hai và tính thế này:
-10 dBm - (-80 dBm) = 70 dBc.
Các lão phán xanh rờn "không đáp ứng quy chuẩn ba mươi". Ôi, tưởng gì, không đáp ứng à? Mình khắc phục ngay.
Thế các cậu cho tớ hỏi:
10 dBm + 80 dBm = ???
Rượu vào lời ra om xòm mà không đâu vào đâu. Hôm nay, nhớ lại, loay hoay tính 10 dBm + 80 dBm cũng không đâu vào đâu. Nhờ các pác tính giúp. Nhà em cảm ơn lắm lắm!

haiphong
11-07-2013, 03:49 PM
Theo em 10 dBm + 80 dBm = 90, không có thứ nguyên ạ. :D
Em trả lời nhưng cũng không dám chắc chắn lắm, mong các bác chỉ bảo giúp. Cám ơn các bác nhiều ạ!!!

284425664
11-07-2013, 09:08 PM
Theo em thì không ai đem Thịt *** (dBm) lại chấm (+) với Thịt *** (dBm) cả các bác ạ.
Em chỉ thấy Thịt *** (dBm) chấm (+) Mắm tôm (dB) thôi.

Chẹp chẹp, không nhắc thì thôi chứ nhắc đến lại thấy thèm món Cờ tây.

cuong123
12-07-2013, 08:21 AM
Frequently Used Specifications

Some frequently used related specifications are:

dBc = dB relative to the carrier. This is used e.g. to specify the power of a sideband in a modulated signal relative to the carrier. For example, −30 dBc means that the sideband is 30 dB below the carrier, i.e., it has a 1000 times lower power.
dBc/Hz: This is used for noise and means dBc in a 1-Hz bandwidth.
(Of course, this does not mean that there would be twice as many dBc in a 2-Hz bandwidth!)
Often, such specs are calculated from measurements based on a larger bandwidth.
dBm = dB relative to a reference power of 1 mW. This is often used to specify absolute power levels, e.g. of the saturated output power of a fiber amplifier. For example, 23 dBm correspond to 102.3 × 1 mW = 200 mW.

Dai viet
12-07-2013, 08:51 AM
bà con cho xin thêm ít định nghĩa?

cuong123
12-07-2013, 08:52 AM
1. dBm, dBw
dBm là đơn vị công suất thuần túy (không so sánh). Cách tính 1dBm=10log(PmW/1mW)
Ví dụ: Công suất phát của thiết bị là 10W, biểu diễn dạng dBm là 10lg(10000/1)=40dBm.
Tương tự, dBW cũng là đơn vị công suất thuần túy, nhưng được chuyển đổi từ W sang. Vd: 1W –> 10lg(1) = 0dBW; 2W = 3dBW.
2. dBi, dBd
dBi và dBd đều là các đơn vị biểu diễn độ lợi công suất (power gain) của antenna, nhưng có tham chiếu khác nhau.

dBm là decibell tính so với một miliwatt, còn đọc gọn là [di-bi-em]

Tương tự vậy, dBi đọc là [di-bi-ai], là tăng ích (hay độ lợi) của một ăng-ten so với ăng-ten đẳng hướng (isotropic).

dBd, đọc là [di-bi-di], là tăng ích của một ăng-ten so với một ăng-ten lưỡng cực (chữ d sau dB ấy là viết tắt của từ dipole, nghĩa là ăng-ten lưỡng cực) nửa sóng (half wave dipole).

Cả dBi lẫn dBd đều cùng để chỉ tăng ích (G) của ăng-ten, vấn đề là so với ăng-ten nào, đẳng hướng hay lưỡng cực nửa sóng.
0dBd = 2.15dBi
G [dBi] = G [dBd] + 2.15 [dB]
Anten 3G (UMTS) thường có độ lợi khoảng 18dBi (dual: 2 x 18dBi)
Với dBi thì i là viết tắt của từ đẳng hướng (isotropic). Nó là đơn vị của hệ số tăng ích của anten phát xạ đẳng hướng. Ngoài ra với anten phát xạ có hướng thì đơn vị của hệ số tăng ích là dBd. Và trong lúc tính toán thì dBi được coi như dB.

3. dB
dB là đơn vị so sánh về độ mạnh (intensity), công suất (power).
Đối với điện áp (V), dòng (I) và trường E (điện trường, từ trường), công thức tính là 20lgX (dB)
Đối với công suất (P), độ lợi (G), công thức tính là 10lgX (dB)
Vd: Công suất A là XW tương đương X’dBm, Công suất B là YW tương đương Y’dBm. Khi đó so sánh A lớn hơn (nhỏ hơn) B bao nhiêu dB, tính bằng 10g(X/Y)dB hoặc (X’-Y’)dB.
Antenna A có độ lợi 20dBd, B là 14dBd, vậy A có độ lợi lớn hơn B 6dB
4. dBc
dBc có phương pháp tính giống với dB và cũng là một đơn vị tương đối, có liên hệ đến một đại lượng khác. dBc thường được dùng mô tả khả năng của các RF components, vd: carrier power được mô tả bởi mức interference, coupling, scattering…
Ở đâu dùng dBc, ở đó có thể thay bằng dB. dBc ít được dùng đến.
----------------------------------
mối quan hệ giữa dB và dBm là như sau:X[dB] +Y [dB] = Z[dB]
X[dB]- Y[dB] = Z[dB]
X[dBm] + Y[dB] = Z[dBm]
X[dBm] - Y[dB] = Z[dBm]
X[dBm]- Y[dBm] = Z[dB]
X[dBm] + Y[dBm] = Z []

+
------------------------------------------------
Để chuyển giữa các đại lượng tính theo dB, dBm, ... bạn nên chú ý là các giá trị đó đều là giá trị so sánh theo 1 đại lượng chuẩn (reference), ví dụ dB lấy chuẩn là 1W, dBm lấy chuẩn là 1mW. Vì vậy để chuyển đổi qua lại thì cách dễ dàng nhất là chuyển về dạng tuyến tính rồi đổi ngược lại. Ví dụ 1.5dB = ? dBm. Ta chuyển 1.5dB sang W bằng 10^(1.5/10) = 1.4125W, đổi sang mW được 1412.5 mW, đổi ngược lại dBm 10*log(1412.5) = 31.5 dBm

Cách làm như vậy tuy dài nhưng không sợ sai, điều cốt yếu là bạn hiểu được những cái reference khác nhau (tuỳ mỗi lĩnh vực người ta sẽ chọn ra reference tương ứng)

Nhưng bạn cũng có thể làm cách khác nhanh hơn là dựa vào tương quan của các reference và tính chất của việc lấy logarithm, các bài toán nhân chia trong hệ tuyến tính trở thành bài toán cộng trừ trong hệ logarithm. Ví dụ A = B*1000 trong hệ tuyến tính thì trong hệ logarithm log(A) = log(B) + log(1000) nếu tính theo dB thì 10log(A) = 10log(B) + 10log(1000) = 10log(B) + 30.
Trở lại bài toán trên reference của dB là 1W, của dBm là 1mW cho ta thấy khi muốn chuyển từ dB sang dBm bạn chỉ cần cộng thêm 30.
Vì vậy khi bạn đã hiểu tương quan giữa các reference thì không cần đổi sang hệ tuyến tính nữa mà có thể trực tiếp làm trên hệ log.

1 chú ý nhỏ là dB còn được dùng để thể hiện tương quan giữa 2 đại lượng công suất A, B chứ không nhất thiết giữa A với 1. Lúc này nó chỉ thể hiện tương quan tỉ lệ chứ không có đơn vị. Ví dụ A = 4mW, B = 2mW -> ta nói công suất A gấp 2 lần B hoặc A lớn hơn B 3dB -> 3dB không có thứ nguyên.

Kết luận: chỉ cần hiểu đại lượng chuẩn là có thể đổi qua lại dễ dàng.

-------------------------------------
Khi đo decibel có tính "Tuyệt đối" và "tương đối" Mặc dù các phép đo decibel luôn luôn liên quan đến một mức tham chiếu, nếu giá trị số tham khảo đó là rõ ràng và chính xác quy định, sau đó đo decibel được gọi là một "tuyệt đối" đo lường, theo ý nghĩa là các chính xác giá trị của số lượng đo có thể được phục hồi bằng cách sử dụng các công thức được trước đó.
Ví dụ, kể từ khi dBm chỉ đo lường sức mạnh tương đối so với 1 miliwatt,
* 0 dBm có nghĩa là không thay đổi từ 1 mW. Do đó, 0 dBm là mức công suất tương ứng với một sức mạnh của chính xác 1 mW.
* 3 dBm là 3 dB lớn hơn 0 dBm. Như vậy, 3 dBm là mức công suất tương ứng với 103/10 1 mW, hoặc khoảng mW 2.
* -6 DBm 6 dB có nghĩa là nhỏ hơn 0 dBm. Như vậy, -6 dBm là mức công suất tương ứng với 10-6/10 1 mW, hoặc khoảng μW 250 (0,25 mW).
Nếu giá trị số tham khảo không phải là quy định rõ ràng, như trong được dB của bộ khuếch đại, sau đó đo decibel là hoàn toàn tương đối.


"Sưu tầm"

BRs,

barefeet
12-07-2013, 09:52 AM
Cách tính 1dBm=10log(PmW/1mW)

Sao lại là 1dBm=10log(PmW/1mW) pác cuong123 nhêỷ?
Theo nhà em thì 1 dBm = 10log(1,26 mW/1 mW).
Còn nếu viết công thức tổng quát thì là: X dBm = 10log(P mW/1 mW).
Mong pác chỉ giáo :rolleyes:

babua
12-07-2013, 10:27 AM
Sống trên đời ăn miếng dồi ***.
Chết xuống âm phủ cũng có thịt *** để ăn.

barefeet
12-07-2013, 10:40 AM
Theo em 10 dBm + 80 dBm = 90, không có thứ nguyên ạ. :D
Em trả lời nhưng cũng không dám chắc chắn lắm, mong các bác chỉ bảo giúp. Cám ơn các bác nhiều ạ!!!


Theo em thì không ai đem Thịt *** (dBm) lại chấm (+) với Thịt *** (dBm) cả các bác ạ.
Em chỉ thấy Thịt *** (dBm) chấm (+) Mắm tôm (dB) thôi.
Chẹp chẹp, không nhắc thì thôi chứ nhắc đến lại thấy thèm món Cờ tây.

Cảm ơn hai pác (Haiphong và 284425664) đã cho nhà em sáng mắt sáng lòng.

"Hạ bút" tính thử:

10 dBm + 80 dBm = 10log (10 mW/1 mW) + 10log(100000000 mW/1 mW) = 10log[(10 x 100000000) mW^2/1 mW^2] = 90 dB (tham chiếu với đơn vị mW^2).
Nhà em diễn thế để thấy cái là lạ của phép cộng 2 giá trị công suất theo thang logarit.
Từ đó mới rõ, 10 dBm + 80 dBm hàm ý là phép nhân công suất, cho kết quả là giá trị có đơn vị mW^2 (bình phương). Hơi quái! Không thấy tài liệu nào dùng cái kiểu cộng kỳ cục này cả.

Trong thực tế, nếu ta có công suất P1 = 10 dBm, công suất P2 = 80 dBm, muốn phối hợp hai giá trị công suất này lại với nhau dưới dạng tổng, trước hết phải biểu diễn theo đơn vị mW.
P1 = 10 dBm = 10^10/10 (mW) = 10 mW
P2 = 80 dBm = 10^80/10 (mW) = 100000000 mW
Rồi cộng chúng lại:
P = P1 + P2 = 10 mW + 100000000 mW = 100000010 mW
Từ đó, tính ra P theo logarit là:
P (dBm) = 10log (100000010 mW/1 mW) = 80 dBm
(Chính xác là 80,000000434294460188529180136702 dBm).

Cái anh bạn đài huyện của nhà em cũng “cài cắm” đáo để các bác nhểy! Cải nhau chí tử không đâu vào đâu.
Nhà em tự hứa với lòng mình là, từ đây, không bao giờ trong đại tiệc thịt *** mắm tôm lại đem chuyện “chuyên môn” ra mà luận bàn. Never!

cuong123
12-07-2013, 12:25 PM
163


Theo em: -10 dBm - (-80 dBm) = 70 dBc. là chuẩn rùi. ký hiệu c ở đây có nghĩa carrier nên có thể hiểu vấn đề ngay là sóng hài "kém" sóng mang như thế nào.

Việc cộng sóng hài vào sóng chính 10 dBm + 80 dBm là không có ý nghĩa.

Theo em bản chất của việc cộng logarit là việc nhân số học các đại lượng ở thang đo thường.Về mặt số học 10 dBm + 80 dBm =90dBm thì đùng rồi, cộng số học cùng thứ nguyên.

f3000mhz
12-07-2013, 02:26 PM
Các bác cho em hỏi thêm:

""Đối với điện áp (V), dòng (I) và trường E (điện trường, từ trường), công thức tính là 20lgX (dB)
Đối với công suất (P), độ lợi (G), công thức tính là 10lgX (dB)""

Tại sao P,G thì 10lg() mà V/I/E lại là 20lg()?

"X[dBm]- Y[dBm] = Z[dB]" X=-10dBm, Y= 80dBm thì Z bằng mấy và hiểu thế nào??

Cám ơn các bác!!!

barefeet
12-07-2013, 02:37 PM
Theo em thì không ai đem Thịt *** (dBm) lại chấm (+) với Thịt *** (dBm) cả các bác ạ.
Em chỉ thấy Thịt *** (dBm) chấm (+) Mắm tôm (dB) thôi.
Chẹp chẹp, không nhắc thì thôi chứ nhắc đến lại thấy thèm món Cờ tây.


Sống trên đời ăn miếng dồi ***.
Chết xuống âm phủ cũng có thịt *** để ăn.

Ơ-rê-ca! Có thêm đồng minh, chiến hữu. Cuối tuần lên Ba La làm đĩa nhựa mận với bát đuôi hai pác nhêỷ!?

Hai công thức nằm lòng:
10log(xy) = 10log(x) + 10log(y)
10log(x/y) = 10log(x) - 10log(y)

Mấy giá trị dễ nhớ:
10log(1) = 0
10log(0) = âm vô cùng (chết cười!)
10log(2) = 3 (gần đúng)
10log(2^n) = n10log(2) = 3n
10log(5) = 7 (gần đúng)
10log(5^n) = n10log(5) = 7n
10log(10) = 10
10log(10^n) = n10log(10) = 10n

cuong123
12-07-2013, 03:18 PM
Các pác đi đâu cho em ké một chân với

Dai viet
12-07-2013, 03:20 PM
Các pác đi đâu cho em ké một chân với

Thịt *** là một kinh dị của thế giới đấy, thôi em can các pác

cuong123
12-07-2013, 04:02 PM
Thịt *** là một kinh dị của thế giới đấy, thôi em can các pác

thanks Pác, em đang ở Việt Nam nên cũng cố gắng theo anh, theo em.

barefeet
16-07-2013, 02:45 PM
Một số kiểu máy phát sóng phát thanh FM (do nước ngoài sản xuất) tại đầu trích ghi 2 Vrms nghĩa là gì?

Thật đơn giản, thay vì sử dụng cách ghi dBm (công suất) như thường thấy, họ ghi giá trị điện áp. 2 Vms nghĩa là điện áp hiệu dụng cực đại tại đầu trích là 2 V.

Để thuận với thói quen dBm, có thể chuyển đổi (ngầm hiểu trở kháng là 50 Ohm):
X dBm = 20log(V) + 13 = 20log(2) + 13 = +19 (dBm)
Vậy 2 Vrms tương đương 19 dBm.

spectra
17-07-2013, 09:44 AM
Các bác cho em hỏi thêm:

""Đối với điện áp (V), dòng (I) và trường E (điện trường, từ trường), công thức tính là 20lgX (dB)
Đối với công suất (P), độ lợi (G), công thức tính là 10lgX (dB)""

Tại sao P,G thì 10lg() mà V/I/E lại là 20lg()?

"X[dBm]- Y[dBm] = Z[dB]" X=-10dBm, Y= 80dBm thì Z bằng mấy và hiểu thế nào??

Cám ơn các bác!!!

Tại sao P,G thì 10lg() mà V/I/E lại là 20lg()? - Vì P~bình phương của các đại lượng này. Theo tính chất hàm log thì 10logA^2=20lgA.

"X[dBm]- Y[dBm] = Z[dB]" X=-10dBm, Y= 80dBm thì Z bằng mấy và hiểu thế nào?? - Thì cứ cộng trừ bình thường theo công thức thôi, Z=-90dB. Hiểu là X kém Y 90dB.

:)!!

NGONGIOTHOANGQUA
17-07-2013, 03:29 PM
Đọc các post của CÁC bạn về dB, dBm mới thấy khoa học là một biển mênh mông. Hai cái đơn vị phỏ biến thế, ai cũng biết, thế mà chưa chắc gì đã biết.Huống hồ những cái phức tạp hơn.
Để đỡ cái nhức đầu, tớ mời các bạn đọc một câu chuyện sau đây for a rest:

Từ mù chữ thành tỷ phú hot ***

Bí đề tài, chẳng biết viết gì, thôi kể chuyện vui mà tôi từng viết trong một entry từ lâu lắm rồi.
Chả là hồi ở Sofia (Bulgaria) những năm 1986-1988, tôi rất thích đọc tiếng Anh. Làm Cộng tác viên KH nên được tiền cấp ở nhà riêng. Ông bà chủ có tủ sách trong phòng khách nên mình toàn đọc chùa, đủ loại từ tiếng Anh đến tiếng Nga, thậm chí cả tiếng Bulgaria.
Có chuyện vui viết bằng thứ tiếng Anh đơn giản (dành cho người đang học ngoại ngữ) về một người gác cổng trường, sau trở thành tỷ phú đô la. Không hiểu chuyện này bịa hay thật.
Số là ông ta đã làm trong trường đó mấy chục năm và sắp về hưu. Một người cần mẫn, luôn đúng giờ, tính tình hòa đồng nên cả trường ai cũng quí, dù ông không hề biết chữ.
Cho đến một hôm, ông hiệu trưởng mới được thay về, tuyên bố cải tổ hệ thống quản lý. Có thêm mục, ai đến văn phòng hay ra về đều phải ký vào sổ trực.
Sau một tháng thì bác gác cổng trường bị hiệu trưởng gọi lên chất vấn “Tại sao tôi đã qui định là ai cũng phải ký sổ mà ông không làm”. Bác đành thú nhận “Dạ thưa ngài, tôi không biết chữ”.
Người hiệu trưởng tỏ vẻ không hài lòng, ở một nơi trồng người không thể có nhân viên mù chữ. Thế là ông mất việc với một cục tiền nhỏ đền bù.
Về nơi ở trong mùa đông lạnh lẽo, lòng buồn vô hạn, không biết đi đâu về đâu. Lang thang mãi, cảm thấy đói và muốn tìm ăn hot *** (bánh mỳ kẹp thịt nóng) quen thuộc mà ông hay mua cạnh trường cũ.
Nhận ra cả vùng ông ở không có một quán bán thứ bình dân này. Và ý nghĩ kinh doanh hot *** nảy ra từ đó. Ông bỏ tiền sắm cái xe đạp, hai thùng đựng bánh có ủ nóng và đi quanh vùng rao bán. Không ngờ sau ngày đầu tiên ông đã kiếm mấy chục đô la tiền lãi.
Thế rồi kinh doanh mở rộng, thêm chiếc xe kéo, mua ô tô cũ đi xa hơn, lãi nhiều lên. Thuê cửa hàng, vay ngân hàng, mở đại lý và cuối cùng có cả một máy bay vẽ biểu tượng hot *** mang tên ông.
Tin về người bán hot *** giầu có đến tai các nhà băng. Một ông chủ tìm gặp và yêu cầu đầu tư. Ông hot *** không ngần ngại nói “Tôi sẵn sàng chung vốn 500 triệu đô la”.
Sợ mình nghe nhầm và để cho chắc chắn, tay chủ nhà băng đưa tờ hợp đồng soạn sẵn và đề nghị ký. Ông này thú thật “Tôi có thể điểm chỉ vì tôi không biết chữ”.
Ông chủ bỏ cặp kính xuống bàn, sững sờ “Tôi không thể hiểu nổi. Ông không biết chữ mà còn làm ra lắm tiền thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông được học hành đến nơi đến chốn”.
Người bán hot *** tỷ phú thản nhiên “Nếu biết chữ thì tôi đang gác cổng trường”.

Nguồn: Copy trên mạng.

rwanhngoc
15-08-2013, 05:07 PM
Em chẳng hiểu sao bác barefeet đưa ra một câu hỏi chẳng có ý nghĩa gì trong thực tế, về mặt công thức toán học thì + như vậy không có vấn đề gì, trong thực tế có mấy trường hợp như tăng hay giảm công suất thì là dBm+ hoặc(-)dB, so sánh giữa các tín hiệu dBm - dBm, chẳng bao giờ xuất hiện dBm +dBm -> Bác barefeet thử cho ví dụ thực tế xem???

barefeet
20-08-2013, 09:47 AM
@rwanhngoc: Như đã đề cập, sự thực thì barefeet chỉ truyền đạt lại cái câu hỏi của 1 anh bạn trong một lúc vui vẻ. Đúng là không thực tế, nhưng, theo cận nghĩ của nhà em, ngẫm đi ngẫm lại cũng hay hay.
Đôi khi cái ý nghĩa thực tiễn của 1 vấn đề chỉ nằm ở trong công thức toán học đơn giản.

luattrihung
18-09-2015, 03:29 PM
Ngày xưa em học viễn thông, các thứ nguyên này nhớ nằm lòng, thế mà giờ đây sau 5 năm ra trường đi làm không đúng nghề cái này nó thui chột đi đâu mất tiêu, có lẽ phải xem lại thôi chứ không về nhà cầm cái bằng viễn thông mà thấy xấu hổ với lòng :(

linh-vnpt
24-09-2015, 07:33 AM
nhớ lại cản đi học mà thấy đắng lòng quá đi