PDA

Xem bản đầy đủ : 6 tháng đầu năm: xử lý 398 vi phạm quy chế thông tin trong lĩnh vực tần số VTĐNgoại đạo
15-07-2013, 05:55 PM
......Công tác kiểm soát tần số, xử lý can nhiễu, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được đẩy mạnh. Cục Tần số vô tuyến điện đã phát hiện 409 trường hợp vi phạm quy chế thông tin, đã xử lý 398 vi phạm. Các vi phạm còn lại đang được Cục tích cực xử lý theo đúng các quy định hiện hành....

http://mic.gov.vn/tintucsukien/tinhoatdongcuabo/Trang/C%E1%BB%A5c%20T%E1%BA%A7n%20s%E1%BB%91v%C3%B4tuy%E 1%BA%BFn%C4%91i%E1%BB%87nt%E1%BB%95ch%E1%BB%A9cH%E 1%BB%99ingh%E1%BB%8Btr%E1%BB%B1ctuy%E1%BA%BFns%C6% A1k%E1%BA%BFtc%C3%B4ngt%C3%A1c6th%C3%A1ng%C4%91%E1 %BA%A7un%C4%83m.aspx
----------
Sao nhiều vi phạm quá ta ? Những vi phạm gì đã xử lý các bác ơi ?

Hardion
06-05-2015, 10:07 AM
oh hay quá!

Trịnh Xuân Thành
10-05-2015, 06:30 PM
Sao lại vi phạm nhiều thế được nhỉ

DangMinh_
12-05-2015, 10:10 AM
xử hết mới đỡ loạn

hoangcf
27-05-2015, 10:21 AM
phải xử lý vi phạm triệt để tránh làm ảnh hưởng

mobile295
27-05-2015, 03:17 PM
xử lý 398 vi phạm quy chế thông tin trong lĩnh vực tần số VTĐ

tranvanchienhn
27-05-2015, 03:33 PM
gì mà nhiều vậy ta

hieuseotop93lp
09-06-2015, 09:44 AM
sao nhiều dữ vậy

guyblack
23-06-2015, 11:53 PM
Đúng là VN mình là vua ăn cắp có khác :3
không bỏ qua 1 cái gì