PDA

Xem bản đầy đủ : Quy chuẩn QCVN 47:2011/BTTTT và xử lý can nhiễuemc2013
18-07-2013, 03:19 PM
Trong thông tin vô tuyến điện, vấn đề kiểm soát phổ tần số và can nhiễu có tầm quan trọng đặc biệt. Ở Việt Nam các thiết bị bức xạ tần số vô tuyến gồm nhiều chủng loại và rất đa dạng, chiếm dụng rải rác các dải tần từ 3 kHz đến 40 GHz. Những thiết bị này đều được cấp phép tần số trong băng tần đã quy hoạch hoặc băng tần ấn định tạm thời, vì vậy có thể gây can nhiễu lẫn nhau giữa các hệ thống thông tin vô tuyến, các hệ thống phát thanh, truyền hình quảng bá trong cùng một khu vực nếu không đảm bảo tuân theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Để quản lý các thiết bị nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Theo Thông tư này, các loại thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz, có công suất phát từ 60 mW trở lên, trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn sẽ áp dụng Quy chuẩn QCVN 47: 2011/BTTTT “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện”
Các bác ở các Trung tâm tần số khu vực đã xử lý nhiều vụ can nhiễu rồi, các bác cho em biết có vụ xử lý can nhiễu có liên quan đến quy chuẩn QCVN 47:2011/BTTTT không ? Nếu có, các bác cho em hóng hớt với. Các bác sử dụng quy chuẩn này có thấy bất cập gì không? Em mong reply sớm của các bác.