PDA

Xem bản đầy đủ : Bắt buộc phải dán biểu trưng số hóa (con mắt hoa) từ ngày 1/5 - Quốc tế lao độngbarefeet
31-03-2014, 08:56 AM
345
Đây là quy định tại văn bản số 271/CVT-CL ngày 14/3/2014 của Cục Viễn thông về việc hướng dẫn gắn nhãn hàng hóa, gắn dấu hợp quy và sử dụng biểu trưng số hóa truyền hình DVB-T2.
- Đối với máy thu hình DVB-T2 và STB DVB-T2 của các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước thực hiện gắn biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam từ ngày 01/5/2014.
- Đối với máy thu hình DVB-T2 và STB DVB-T2 đang lưu thông trên thị trường Việt Nam thì các doanh nghiệp gắn hoặc cho đại lý gắn biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam từ ngày 15/6/2014.
Vậy nên, sau ngày 15/6/2014, đi mua TV từ 32 inch trở lên chỉ cần tìm dấu hiệu nhận biết "con mắt hoa" thay cho câu hỏi "TV này đã tích hợp đầu thu DVB-T2 chưa chú?". :rolleyes: