PDA

Xem bản đầy đủ : Chỉ thị 805/CT-BNN-TCTS về tăng cường công tác quản lý tàu cáBùi Hà Long
31-03-2014, 11:39 PM
Theo tin trên website Cục Tần số vtđ (bài viết của Anh Thiện Quý - Trung tâm 2), Tổng Cục Thủy sản - Bộ NNPTNT vừa mới ban hành Chỉ thị 805 nhằm tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

Bài viết (http://cuctanso.vn/Noi_dung/Hoat_dong_su_kien/Bo_Nong_nghiep_va_Phat_trien/).

Chỉ thị 805 (http://www.omard.gov.vn/site//vi-VN/50/15724/9314/Chi-thi-so-805CT-BNN-TCTS-ngay-6032014-ve-Tang-cuong-cong-tac-quan-ly-tau-ca-dam-bao-an-toan-cho-nguoi-va-tau-ca-hoat-dong-thuy-san.aspx).

Tuy nhiên, có lẽ có một chút chưa đồng bộ giữa Chỉ thị 805 với Thông tư 15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 và đặc biệt là với Quyết định 137/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007, cụ thể là vấn đề trang bị và kiểm tra thiết bị thông tin vô tuyến điện trước khi ra khơi.

chronos24
13-07-2014, 07:24 PM
Thank you very much for your post

viet.tran
16-08-2014, 01:10 AM
theo mình được biết tàu cá đánh bắt hải sản gần bờ thì người ta thường lắp thiết bị định vị GPS có chi phí thấp, còn đánh bắt xa bờ thì sử dung thiết bị khác. Còn không biết mấy yêu cầu này là thế nào.

manhhung
22-07-2015, 04:41 PM
đánh bắt xa bờ nhà nước hỗ trợ thiết bị định vị cho an toàn chứ 1 mình giữa biển mà mất thông tin liên lạc thì rất nguy hiểm phải làm vậy mới tốt, còn điểm bất hợp lí thì bạn nên nêu rõ xem mọi người còn bàn.den tuyp led (http://nhamaydenled.com/danh-muc/den-led-tuyp/)

backlong
29-07-2015, 10:47 PM
Mình nghĩ việc hiện đại hóa dần cho các tàu đi đánh bắt cá xa bờ là cần thiết , các thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện nên được cải tiến sẽ giúp tàu cá ta tự tin ra ngoài xa hơn để khai thác.

maytinh116
03-11-2015, 10:40 PM
nói chung đối với bà con ngư dân thì nên trang bị các trang thiết bị hiện đại để tránh rủi ro là cực kỳ cần thiết

ruaconx11
16-11-2015, 08:04 AM
Ai cần xem nội dung chỉ thị 805 thì vào link này nhé
http://www.omard.gov.vn/upload/files/805tcts.pdf

Chữ ký : Tải mẫu 06/GTGT (http://www.taikhoanketoan.com/p/mau-06gtgt-ang-ky-phuong-phap-khai-thue.html)