PDA

Xem bản đầy đủ : Cục tần số vô tuyến điện những phần thưởng cao quýpesttykl
16-04-2014, 03:17 PM
Danh hiệu Anh hùng Lao động, về thành tích đặng biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 992/QĐ-CTN ngày 31/05/2013 của Chủ tịch Nước).Huân chương lao động Hạng nhất về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

Huân chương lao động Hạng nhì về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

Huân chương lao động Hạng nhì về thành tích xuất sắc trong việc phóng thành công vệ tinh viễn thông VINASAT-1, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

Huân chương lao động Hạng ba về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1996 đến năm 2000, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

Huân chương chiến công hạng ba về thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội;

Huân chương lao động Hạng ba về thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVC từ năm 1993 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng về thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác năm 1995 đến năm 1997, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

Cờ thi đua của Chính phủ năm 1998; 2000; 2002; 2003; 2005; 2007; 2009;

Cờ thi đua của Bộ Thông tin và truyền thông năm 2008, 2010, 2011;

Cờ thi đua của Bộ Bưu chính Viễn thông năm 2004 và 2006;

Cờ thi đua Tổng cục Bưu điện năm 1999; 2001;

Bằng khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện năm 1996, 1997;

Bằng khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện giai đoạn 1993-1998;

Bằng khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về thành tích trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và quản lý năm 1993-1995; 1996-1998;

Bằng khen của Tổng cục An ninh -Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 1999;

Cờ thi đua của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương năm 2011;

Bằng khen của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương giai đoạn 2007- 2009

Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2006;

Cờ thi đua của Công đoàn viên chức Việt Nam, năm 2011;

Bằng khen của Công đoàn Bưu điện Việt Nam từ năm 2000 đến 2005;

Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2004;

Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội 2003, 2005,

Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân trong Cục được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chỉnh phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Thông tin và truyền thông, Bằng khen của Bộ Thông tin và truyền thông, Bằng khen của các đơn vị thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.IV. Lãnh đạo Cục qua các thời kỳ1. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh

Giám đốc Trung tâm quản lý tần số quốc gia từ 1991 đến 19932. Bà Phan Thị Nhã

Phó Cục trưởng từ 1993 đến 19973. Ông Lưu Văn Lượng

Cục trưởng từ năm 1993 đến tháng 01/2002

Nghỉ hưu từ tháng 02/20024. Bà Vũ Thị Bích

Phó Cục trưởng từ tháng 11/1993 đến tháng 03/2003

Cục trưởng từ 03/2003 đến tháng 05/2006

Nghỉ hưu từ tháng 5/20065. Ông Chu Mai Hồng

Phó Cục trưởng từ tháng 2001 đến tháng 6/2005

Nghỉ hưu từ tháng 7/20056. Ông Đoàn Quang Hoan

Phó Cục trưởng từ tháng 9/1998 đến tháng 04/2006

Cục trưởng từ tháng 05/2006 đến nay7. Ông Nguyễn Ngọc Duyên

Phó Cục trưởng từ tháng 12/2001 đến nay8. Bà Ngô Thuý TrầmPhó Cục trưởng từ tháng 10/2005 đến 8/2011

Nghỉ hưu từ tháng 9/20119. Ông Nguyễn Ngọc LâmPhó Cục trưởng từ tháng 12/2006 đến nay


10. Ông Lê Văn Tuấn

Phó Cục trưởng từ tháng 3/2011 đến nay11. Ông Nguyễn Văn Thư

Phó Cục trưởng từ tháng 5/2011 đến nay

babua
16-04-2014, 03:44 PM
Thành tích thế này thì " KINH" quá, không biết gọi là gì.

hdradiovn
11-08-2014, 04:17 PM
Chóng hết cả mặt. Ước j mình có slot làm việc ở đây

linhnhi0606
19-08-2014, 09:35 PM
Huân chương chiến công hạng ba về thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội;

thuydan
13-06-2015, 09:45 AM
quá tốt.Huân chương chiến công hạng ba.