PDA

Xem bản đầy đủ : Kiểm soát vệ tinhspectra
04-04-2013, 10:16 AM
Kiểm soát phát xạ từ các đài không gian là một trong những nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát tần số, tuy nhiên do tính chất riêng của nó, hệ thống thiết bị kiểm soát và công nghệ sử dụng có phần khác với các hệ thống kiểm soát các nghiệp vụ vô tuyến mặt đất. Có bác nào nghiên cứu vấn đề này chưa? Vào thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm nhé.

fms
09-04-2013, 04:19 PM
Hiện nay, số lượng khiếu nại về tín hiệu sóng truyền hình vệ tinh bị nhiễu ngày càng tăng trên toàn thế giới. Nhiều chương trình quốc tế của các nhà đài như BBC, Voice of Ameria, France 24, Deustche Welle and Al-Jazzera đều bị làm nhiễu sóng trong thời gian gần đây.
Các nguồn nhiễu chủ yếu như: nhiễu sóng mang lân cận, nhiễu vệ tinh lân cận, nhiễu do chính hệ thống của khách hàng, nhiễu xuyên phân cực, nhiễu mặt trời và nhiễu do các tổ chức chủ động gây ra nhằm mục đích riêng.
Nhiệm vụ của đài kiểm soát tần số dịch vụ vệ tinh gồm các công việc chính như:
- Kiểm soát sóng mang (mức, băng thông, điều chế,EIRP, tần số, C/N, C/No, Mật độ phổ công suất, Phát hiện và đo lường phát xạ giả của tín hiệu)
- Kiểm soát chất lượng dịch vụ
- Định hướng, định vị nguồn phát xạ vô tuyến

cuong123
09-04-2013, 05:01 PM
Để xây dựng hệ thống kiểm soát vệ tinh hết sức phức tạp và tốn kém. Do đó ở mỗi khu vực chỉ có vài trạm kiểm soát vệ tinh quốc tế. Vì vậy bài toán cần đặt ra khi thiết lập trạm kiểm soát vệ tinh:
- Mục đích: kiểm soát vị trí quỹ đạo vệ tinh, kiểm soát mức phát xạ để giải quyết can nhiễu cho mạng vệ tinh nào, tranh chấp quốc tế, giám sát các hệ thống mạng vệ tinh lân cận gì,....
- Mục tiêu: hệ thống kiểm soát này phục vụ cho mục đích, lợi ích của doanh nghiệp, quốc gia hay làm dịch vụ quốc tế.
- Chi phí: Chi phí cho một trạm kiểm soát vệ tinh, cấu hình trạm kiểm soát, thiết bị đi kèm.
- Chứng nhận: Ai sẽ chứng nhận mức độ xác thực, chính xác, độ tin cậy của các phép đo mà hệ thống kiểm soát này thực hiện.


Thực tế thì mỗi nhà khai thác mạng vệ tinh điều có cách để kiểm soát các mức phát xạ, giám sát vệ tinh qua hệ thống NOC của họ, thường sử dụng anten 11-13 mét.