PDA

Xem bản đầy đủ : Thư của Chủ tịch Hội gửi các đ/c Ủy viên Ban chấp hành Hội Vô tuyến Điện tử Việt namDVB-T2
25-07-2013, 09:28 PM
Kính gửi các đồng chí!
Năm nay, Hội ta kỷ niệm 25 năm thành lập (12/1988-12/2013). Để đánh dấu sự kiện này, Hội phối hợp với Chương trình Khoa học, Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nướcvề Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (KC01) tổchức Hội nghị khoa học Quốc gia về Điện tử - Truyền thông REV2013 với chủ đề “Điện tử - Truyền thông với Các ngành công nghệ cao”.
Hội nghị sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội vào các ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2013.
Ban chấp hành Hội đề nghị các đ/c với tư cách là Ủy viên BCH Hội thực hiện việc quảng bá thông tin về Hội nghị tại cơ sở của đồng chí bằng việc đưa Thông báo của Hội nghị lên website của cơ quan (Trường, Viện, Khoa …) và phổ biến trực tiếp cho các cán bộ khoa học của đơn vị mình, động viên các cán bộ hưởng ứng gửi báo cáo khoa học tham gia hội nghị.
Chúng tôi xin gửi kèm theo đây file thông báo hội nghị để đ/c sử dụng đưa lên website và phổ biến trực tiếp trong đơn vị mình.
Chủ tịch Hội
GS TSKH Phan Anh

vnckien
05-08-2013, 12:19 PM
Kính gửi bác DVB-T2.

Em không được biết bác, nhưng em biết bác là LÃO THÀNH của ngành TTTT.
Chắc chắn, bác có tiếng nói rất quan trọng trong bộ 4T.
Được biết, các bác nhóm họp Ủy viên Ban chấp hành Hội Vô tuyến điện tử, em xin phép bác cho em "lobby" các bác một tẹo.

Đó là:

Em tha thiết đề nghị các bác bộ 4T đưa cái KHÓA (CARD và CAM) vào cái đầu thu KTS vệ tinh và đầu thu KTS TH cáp - như các bác đã đưa vào đầu thu KTS mặt đất DVB-T2.

Đồng thời, mặc định tất cả các STB của nhà PayTV đều thu được tất cả các kênh không khóa mã của tất cả các nhà đài (các kênh TH thiết yếu) mà nhà sản xuất không được phép viện dẫn vấn đề "không tương thích". Một STB "không tương thích" được coi là một thiết bị không phù hợp TC/QCVN


Em xin đa tạ các bác.

(Nếu được gặp các bác trong đời thường, em xin thay mặt Nhân Dân đãi các bác một chầu ... lớn)

DVB-T2
05-08-2013, 09:02 PM
DVB-T2 kính chuyển tới Chủ tịch Hội GS TSKH Phan Anh cùng toàn thể Hội viên Hội Vô Tuyến Điện tử Việt Nam lời thỉnh cầu nêu trên !