PDA

Xem bản đầy đủ : QCVN XXX:2013/BTTTT: [Dự thảo] QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TÍN HIỆU THKTS VỆ TINHvnckien
01-08-2013, 11:30 AM
Chào các bác.

Mò mẫm, em bắt gặp cái này:

http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CGUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2FAttach%2520file%2FD% 25E1%25BB%25B1%2520th%25E1%25BA%25A3o%2520QCVN%2Fu pdate%2520ng%25C3%25A0y%252002-05-2013%2Fthuyet%2520minh%2520quy%2520chuan%2520DVB.S 2(10.12)-v2.doc&ei=P-H5UeKmBcTKkwWP0YD4Bg&usg=AFQjCNH8ocP7zB94mQ-a-vp0WqPdgW73zw&bvm=bv.50165853,d.dGI

Đó là bản thuyết minh Dự thảo QCVN XXX:2013/BTTTT.

Em tha thiết đề nghị các bác bộ 4T đưa cái KHÓA (CARD và CAM) vào cái đầu thu KTS vệ tinh - như các bác đã đưa vào đầu thu KTS mặt đất DVB-T2.

Đề nghị các bác đã có thông tin mới về cái QCVN XXX này cho ý kiến.

Cảm ơn các bác.

Ngoại đạo
05-08-2013, 11:19 AM
Em cũng tha thiết đề nghị các bác bộ 4T đưa cái KHÓA (CARD và CAM) vào cái đầu thu nhanh lên để dân ta bớt khổ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy trong lúc "gạo châu củi quế" này !
Xin đa tạ các bác.

vnckien
05-08-2013, 12:12 PM
Em cũng tha thiết đề nghị các bác bộ 4T đưa cái KHÓA (CARD và CAM) vào cái đầu thu nhanh lên để dân ta bớt khổ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy trong lúc "gạo châu củi quế" này !
Xin đa tạ các bác.

Cảm ơn bác Ngoại đạo rất nhiều.
Em thấy các bác ở bộ 4T rất thương dân. Nhưng không rõ những người "cầm trịch" thì có thương dân nghèo không?? Chứ để thị trường "loạn STB" như thế này dân rất khổ.

Em tha thiết đề nghị các bác bộ 4T đưa cái KHÓA (CARD và CAM) vào cái đầu thu KTS vệ tinh và cả đầu thu KTS truyền hình cáp - như các bác đã đưa vào đầu thu KTS mặt đất DVB-T2.

Đa tạ các bác.

Ngoại đạo
05-08-2013, 04:41 PM
Tôi nghĩ về lý thuyết thì những người "cầm trịch" thường có tình cảm lớn. Chỉ tội, các bác ấy hiền quá, lại bị các doanh nghiệp nó làm vương làm tướng. Luật của ta thì hình như không hiệu lực bằng "Lệ", ví dụ "Lệ phí"...
Thế mới chán...Xã hội cứ chỉ tiến lên "một bước" chầm chậm... vừa đi vừa đọc thơ, thi thư, hội, họa, ngâm, ca...
Rùa mà bác!

vnckien
07-08-2013, 05:07 PM
Tôi nghĩ về lý thuyết thì những người "cầm trịch" thường có tình cảm lớn. Chỉ tội, các bác ấy hiền quá, lại bị các doanh nghiệp nó làm vương làm tướng. Luật của ta thì hình như không hiệu lực bằng "Lệ", ví dụ "Lệ phí"...
Thế mới chán...Xã hội cứ chỉ tiến lên "một bước" chầm chậm... vừa đi vừa đọc thơ, thi thư, hội, họa, ngâm, ca...
Rùa mà bác!

Kiểu này, em sẽ phải viết thư kính gửi bác bộ trưởng Bộ 4T mới được. Chỉ biết chắc chắn rằng, một thư của thứ dân bình thường như em, chắc chắn bác ấy không đọc đâu. Có bác nào biết cách làm thế nào để viết thư kính gửi bác bộ trưởng (mà bác ấy đọc) được không?, chỉ cho em với. Nếu được, em sẽ thay mặt dân thường dành thời gian để viết, trước khi gửi em nhờ các bác rà soát về mặt kỹ thuật giúp em.

Em thì "thương mình như thể thương dân" các bác à.
Tiện đây, em nhờ các bác đọc giúp bài này, xem có mạo phạm hay không: http://www.hdvietnam.com/diendan/80-truyen-hinh-hdtv/652809-k-tuoc-doat-tai-san-cong.html

Trân trọng cảm ơn các bác.

dunghoang
13-05-2015, 04:24 PM
Là sao mình chả hiểu gì cả?

thuydan
13-06-2015, 08:58 AM
cái này mọi người nên tìm hiểu cho bít.

- - - Updated - - -

cái này mọi người nên tìm hiểu cho bít.