PDA

Xem bản đầy đủ : Sửa đổi 03 nội dung của Quy hoạch truyền dẫn phát sóng PTTHPhamdacbi
28-03-2015, 10:45 AM
rfd.gov.vn)- 20/03/2015

Ngày 07/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020. Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thực hiện từ 15/3/2015.

Mọi doanh nghiệp có thể tham gia thị trường truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình

Trước đây, chỉ có các doanh nghiệp Nhà nước hoặc công ty cổ phần mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối mới được tham gia vào hoạt động hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng, nhưng theo Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg, thì các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều có thể tham gia.
Nội dung đã sửa đổi là: “Từng bước hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng trên cơ sở tham gia của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật phát thanh, truyền hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo sự quản lý thống nhất, có hiệu quả của Nhà nước.”

Áp dụng bộ tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất phiên bản mới nhất DVB-T2

Theo Quyết định 01/2015/QĐ-TTg, quy chuẩn, tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất Việt Nam được xây dựng trên cơ sở áp dụng bộ tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất theo họ tiêu chuẩn châu Âu (DVB-T2) và các phiên bản tiếp theo, thay cho quyết định trước đây là xây dựng trên cơ sở áp dụng bộ tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn Châu Âu (DVB-T) và các phiên bản tiếp theo.
Cụ thể: “Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất Việt Nam trên cơ sở áp dụng bộ tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất theo họ tiêu chuẩn châu Âu (DVB-T2) và các phiên bản tiếp theo để triển khai cho truyền hình số mặt đất tại Việt Nam.”

Phân công cụ thể nhiệm vụ truyền tải kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

Nội dung được sửa đổi là: “Các doanh nghiệp đã có giấy phép cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp triển khai phủ sóng, cung cấp dịch vụ ở địa phương nào thì bắt buộc phải bố trí, sắp xếp dung lượng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông để truyền tải các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Nhà nước.”
Nội dung này trước đây quy định là: “Các kênh chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao được phân bổ một tỷ lệ tài nguyên thông tin hợp lý, phù hợp với lộ trình số hóa và được ưu đãi về phí sử dụng tần số vô tuyến điện”.

http://www.rfd.gov.vn/tintuc/Pages/van-ban-moi.aspx?ItemID=1787

quyennguyenduc
04-04-2015, 10:59 AM
Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất Việt Nam trên cơ sở áp dụng bộ tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất theo họ tiêu chuẩn châu Âu (DVB-T2) và các phiên bản tiếp theo để triển khai cho truyền hình số mặt đất tại Việt Nam.
Đây là quyết định kịp thời và chuẩn nhất nè

Ngoại đạo
04-04-2015, 11:51 AM
Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất Việt Nam trên cơ sở áp dụng bộ tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất theo họ tiêu chuẩn châu Âu (DVB-T2) và các phiên bản tiếp theo để triển khai cho truyền hình số mặt đất tại Việt Nam.
Đây là quyết định kịp thời và chuẩn nhất nè
Tiến hóa dữ dội ! Giờ có nơi nào trên thế giới phát DVB-T2 nhưng không nén H264 mà nén H265 chưa nhỉ ? Nén H265 hiệu quả hơn H264 nhiều.

canho79
04-04-2015, 01:48 PM
Khi nào thì mới phủ sóng hết cho đầu thu kts mặt đất thay thế cho analog vậy Admin. Và sau khi phủ sóng hết thì các ti vi đời cũ có sài được không?

DVB-T2
04-04-2015, 03:04 PM
Khi nào thì mới phủ sóng hết cho đầu thu kts mặt đất thay thế cho analog vậy Admin. Và sau khi phủ sóng hết thì các ti vi đời cũ có sài được không?

2020 thì phủ sóng số DVB-T2 hết toàn cõi VN. Ai chống lệnh "Hổ đầu trảm" !
TV đời cũ vẫn sài được chớ. Hộ dân mua hay được hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số cắm vô TV là sài liền.