PDA

Xem bản đầy đủ : Tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường (EMC)spectra
13-04-2013, 10:56 AM
Cập nhật và tìm hiểu Tiêu chuẩn, Qui chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường (EMC)

spectra
13-04-2013, 10:57 AM
Tiêu chuẩn Việt Nam về EMC đối với thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số rađiô – Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006) (http://mic.gov.vn/mra/mra_hd/gttcvntcvn7189/Trang/gioithieutieuchuanvietnamtcvn71892002cispr221997th ietbicongnghethongtindactinhnhieutansoradiogioihan vaphuongphapdo.aspx)
TCVN 7317:2003 (CISPR 24:1997)
http://mic.gov.vn/mra/mra_hd/gttcvntcvn7189/Trang/gioithieutieuchuanvietnamtcvn71892002cispr221997th ietbicongnghethongtindactinhnhieutansoradiogioihan vaphuongphapdo.aspx
TCVN 8235:2009 (ITU-T K.34/43/48)
http://mic.gov.vn/mra/mra_hd/gttcvntcvn7189/Trang/gioithieutieuchuanvietnamtcvn71892002cispr221997th ietbicongnghethongtindactinhnhieutansoradiogioihan vaphuongphapdo.aspx

Một số tiêu chuẩn quốc tế
IEC 60728-12 (2001) Cabled distribution systems for television and sound signals - Part 12: Electromagnetic compatibility of systems
IEC 60728-2 (2010) Cabled distribution systems for television and sound signals – Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment
EN 301489 series: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment
CFR 47 Part 15 Radio Frequency devices

emc2013
17-07-2013, 11:06 AM
Các thiết bị thu phát vô tuyến band 5GHz trước đây đo theo quy chuẩn QCVN 47:2011/BTTTT nay chuyển sang đo theo QCVN 65:2013/BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz" rồi các bác nhé.

spectra
29-11-2013, 09:56 PM
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự QCVN 9:2012/BKHCN (http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Bo-KHCN/00A6ACCBAA3842F583467BA6DC6EEFE7/): http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Bo-KHCN/00A6ACCBAA3842F583467BA6DC6EEFE7/

megalinehanoi
06-06-2015, 09:54 AM
Các thiết bị thu phát vô tuyến band 5GHz trước đây đo theo quy chuẩn QCVN 47:2011/BTTTT nay chuyển sang đo theo QCVN 65:2013/BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz" rồi các bác nhé.

bạn ơi cho mình hỏi "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz" là gì?
mình mới học về quy chuẩn từ trường học nhưng không hiểu lắm

nguyenhoavtd
06-06-2015, 09:34 PM
Một số tiêu chuẩn quốc tế
IEC 60728-12 (2001) Cabled distribution systems for television and sound signals - Part 12: Electromagnetic compatibility of systems

backlong
10-06-2015, 07:13 AM
Một số tiêu chuẩn quốc tế
IEC 60728-12 (2001) Cabled distribution systems for television and sound signals - Part 12: Electromagnetic compatibility of systems

Trình tiếng anh của mình hơi yếu sử dụng google dịch không sát nghĩa được , bác nào biết nguồn tiếng việt về cái này ko ?

laptopali
10-06-2015, 09:44 AM
Làm sao phải hướng cả thế giới sử dụng một chuẩn chung, như thế làm gì cũng dễ, mỗi nơi một phách thì khó quá!

kientrucae
13-06-2015, 08:31 AM
để một chuẩn chung đâu có dễ, chẳng ai lại muốn bỏ của mình để áp dụng chuẩn khác, lại tốn thêm chi phí

thuydan
13-06-2015, 08:45 AM
Nên lưu ý đọc những phần trên.

hoanganh1
15-07-2015, 10:10 AM
Cập nhật và tìm hiểu Tiêu chuẩn, Qui chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường (EMC)

tonyquake89
15-07-2015, 10:11 AM
Cập nhật và tìm hiểu Tiêu chuẩn, Qui chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường (EMC)

lemaigroup
19-07-2015, 11:15 PM
Cập nhật và tìm hiểu Tiêu chuẩn, Qui chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường (EMC)

bác có thông tin chi tiết cho quy chuẩn này không ?

seogarden
30-07-2015, 08:43 AM
cả thế giới sử dụng chuẩn chung chỉ khi Trung Quốc thống nhất thế giới :rolleyes:

thardeco
30-07-2015, 10:41 AM
Cập nhật và tìm hiểu Tiêu chuẩn ở đâu ạ


cả thế giới sử dụng chuẩn chung chỉ khi Trung Quốc thống nhất thế giới :rolleyes:
chú lại chém

quanghvneu
27-08-2015, 10:27 AM
IEC 60728-12 (2001) Cabled distribution systems for television and sound signals - Part 12: Electromagnetic compatibility of systems

Tiêu chuẩn này dịch ra là gì nhỉ

seomelosa
31-08-2015, 09:25 AM
Cập nhật và tìm hiểu Tiêu chuẩn, Qui chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường (EMC)

nguyendai
09-09-2015, 12:33 PM
tiêu chuẩn thì đưa ra nhưng máy móc có bjo đạt dk đâu?

baoyen
12-09-2015, 02:10 PM
Thanks chủ thớt đã chia sẻ