PDA

Xem bản đầy đủ : Các tần số sóng mang và chỉ số kênhhantrongtai1
29-07-2015, 12:49 AM
Bảng 1 - Các tần số sóng mang và chỉ số kênh
Tần số
sóng mang
Chỉ số
kênh
Tần số
sóng mang
Chỉ số kênh
26,965 MHz 1 27,215 MHz 21
26,975 MHz 2 27,225 MHz 22
26,985 MHz 3 27,235 MHz 24
27,005 MHz 4 27,245 MHz 25
27,015 MHz 5 27,255 MHz 23
27,025 MHz 6 27,265 MHz 26
27,035 MHz 7 27,275 MHz 27
27,055 MHz 8 27,285 MHz 28
27,065 MHz 9 27,295 MHz 29
27,075 MHz 10 27,305 MHz 30
27,085 MHz 11 27,315 MHz 31
27,105 MHz 12 27,325 MHz 32
27,115 MHz 13 27,335 MHz 33
27,125 MHz 14 27,345 MHz 34
27,135 MHz 15 27,355 MHz 35
27,155 MHz 16 27,365 MHz 36
27,165 MHz 17 27,375 MHz 37
27,175 MHz 18 27,385 MHz 38
27,185 MHz 19 27,395 MHz 39
27,205 MHz 20 27,405 MHz 40
Việc phát và thu tín hiệu phải được thực hiện trên cùng một kênh (chế độ đơn công
một tần số).

thiensulongan
26-09-2015, 04:15 PM
tầng sóng này là truyền hình hay radio vậy nhỉ?

locde91
09-10-2015, 07:25 PM
Cái này ad lấy đâu ra thế

linh-vnpt
13-10-2015, 10:56 AM
các chỉ số kênh này có bao giờ bị lệch không nhỉ