PDA

Xem bản đầy đủ : định nghĩa mã hdb3hantrongtai1
29-07-2015, 01:30 AM
ĐỊNH NGHĨA MÃ HDB3
B.1. Khái quát
Phụ lục này mô tả mã HDB3 trên cơ sở sửa đổi mã đảo cực luân phiên (AMI). Nội
dung của Phụ lục này dựa trên Phụ lục A của Khuyến nghị G.703 [1] của ITU-T.
Trong mã này, các bit có giá trị nhị phân 1 được biểu thị bằng các xung dương và
âm xen kẽ nhau, và các giá trị nhị phân 0 được biểu thị bằng các khoảng trống. Có
ngoại lệ khi xảy ra nhiều chuỗi bit 0 liên tiếp nhau trong tín hiệu nhị phân.
Trong định nghĩa dưới đây, B biểu thị cho một xung được chèn tuân theo quy tắc
AMI, và V biểu thị cho một xung vi phạm quy tắc AMI.
B.2. Định nghĩa
Mỗi khối gồm 4 giá trị 0 liền nhau được thay thế bởi 000V hoặc B00V. Việc chọn
000V hay B00V được thực hiện sao cho số lượng các xung B giữa các V liền nhau là
lẻ. Nói cách khác, các xung V liền nhau có cực tính đối nhau để không tạo nên thành
phần dòng điện một chiều.