PDA

Xem bản đầy đủ : biện pháp đẩy nhanh truyền hình sốnet
27-04-2013, 07:41 PM
Theo tôi lợi ích về mặt kỹ thuật của truyền hình số thì có lẽ là ai cũng nhìn thấy dù người đó không phải là dân kỹ thuật VTĐ. nhưng để xoá bỏ truyền hình tương tự chuyển sang truyền hình số hoàn toàn thì vấn đề khó khăn đó là các khoản tiền Cần chi cho việc chuyển đổi này và theo tôi thì vấn đề này có thể giải quyết một cách đơn giản bằng cách "cấm Quảng cáo trên truyền hình tương tự mà chỉ được Quảng cáo trên truyền hình số" như vậy thì tự thị trường sẽ điều chỉnh về truyền hình số mà không Cần phải đao to búa lớn gì cả

thunv
27-04-2013, 07:49 PM
Theo tôi lợi ích về mặt kỹ thuật của truyền hình số thì có lẽ là ai cũng nhìn thấy dù người đó không phải là dân kỹ thuật VTĐ. nhưng để xoá bỏ truyền hình tương tự chuyển sang truyền hình số hoàn toàn thì vấn đề khó khăn đó là các khoản tiền Cần chi cho việc chuyển đổi này và theo tôi thì vấn đề này có thể giải quyết một cách đơn giản bằng cách "cấm Quảng cáo trên truyền hình tương tự mà chỉ được Quảng cáo trên truyền hình số" như vậy thì tự thị trường sẽ điều chỉnh về truyền hình số mà không Cần phải đao to búa lớn gì cả
"Sáng kiến" của bạn rất phù hợp với tình hình thực tế quản lý nhà nước hien nay: KHÔNG QUAN ĐƯỢC THI CAM.:mad:

DVB-T2
27-04-2013, 08:21 PM
Đúng là vấn đề ĐẦU TIÊN - TIỀN ĐÂU.
Tối nay tôi coi chương trình VTC1, thấy Bác Đoàn Quang Hoan trả lời phỏng vấn về "số hóa truyền hình" và tóm được ý về hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ chính sách về thiết bị thu số và hỗ trợ cho các nhà phát sóng (triển khai ở những vùng núi, vùng sâu, vùng xa....) từ 2 nguồn kinh phí:
Một là Quỹ Viễn thông công ích.
Hai là từ kinh phí sẽ đấu thầu vùng tần số dư (dôi) ra sau khi chấm dứt phát analog; có lẽ Nhà nước sẽ tạm ứng trước, sau này sẽ thu về (từ đấu giá tần số dư dôi ra).

===

Ý kiến cấm cũng là 1 ý kiến, nhưng có lẽ khó khả thi. Tôi nghĩ chắc từ quý I năm 2014 khí thế số hóa sẽ mạnh hơn và chuyển động với gia tốc dương. Cần tính các phương thức khác nữa để đẩy đoàn tàu ở thời điểm xuất phát.

net
27-04-2013, 08:48 PM
khả thi hay không ở nước mình khó nói. hiện nay phần nhiều là đã có máy phát TH số rồi, ngày trước chỉ có Bác Tần nên nếu cấm thì mọi người nghĩ là tạo lợi ích cho Bác Tần nhưng bây giờ tất cả đều có tần cả rồi nên việc cấm này có thể thực hiện được (thông qua việc đánh thuế rất cao nếu Quảng cáo trên tương tự lấy lý do là ưu tiên cho lộ trình số hoá) và như vậy thì thị trường nó sẽ điều tiết nhà Đài tập Trung số hoá và Nội dung chương trình thì hay hơn còn tương tự thì họ chỉ sử dụng nốt các máy cũ đã đầu tư và chương trình thì ngày càng nghèo nàn (vì không thu được phí Quảng cáo) nên Dân họ cũng tự động bỏ dần tương tự mà sang số teo vậy đến năn 20 không còn mấy nữa và lúc này có thể nói là số hoá đã thành công

net
27-04-2013, 09:06 PM
Cấm là nghĩa đen còn trong tường hợp này cấm được hiểu là: đánh thuế rất cao. và đưa ra lộ trình cụ thể ví dụ năm2013 là 30% sang năm 2014 là 40% ... và đến năm 2018 là 90% làm cho doanh thu Quảng cáo từ tương tự giảm về gần bằng không thì tự khắc sẽ chuyển sang số tất, quản lý là một nghệ thuật và phải tìm mọi cách để đạt được khi nó đem lại lợi ích cho Quốc gia, nên phải biết tác động vào khâu nào là trọng yếu và khả thi để vận hành nó

- - - Updated - - -

theo Bác nếu đấu thầu để lay kinh phí mà số hoá thì theo tôi đang còn lâu mới thực hiện được vì hiện nay các đơn vị viễn thông đang chạy từng bữa gạo thì ai đấu tần số để làm gì, mặt khác nước mình giàu có thì lại là chuyện khác nhưng nay Ngân sách đang trông chờ và việc thu thuế lưu hành mấy cái xe máy xe ô Tô để có kinh phí thì tiền ở đâu ra để hỗ trợ vã lại nếu bàng mọi cách để có ít tiền thì thử hỏi đến địa chỉ Cần hỗ trợ nó còn lại bao nhiêu