PDA

Xem bản đầy đủ : Tham khảo một phương thức tổ chức truyền dẫn phát sóng truyền hình khác.thunv
02-05-2013, 08:25 AM
Bạn thử ghé qua địa chỉ này để biế thêm một cách thức tổ chức TDPS truyền hình khác: http://nhipsongso.tuoitre.vn/Nhip-song-so/544627/Aereo-de-doa-truyen-hinh-vo-tuyen.html.
Giá như năm 2015 ra đời một công ty như AEREO thì dự án số hóa truyền hình của nước ta sẽ như thế nào nhỉ?

cuongtanso
02-05-2013, 10:51 AM
Thì dự án số hóa vẫn sẽ được triển khai, mỗi bên sẽ khai thác và tìm doanh thu theo một kiểu. Và sẽ có tranh chấp và kiện tụng. :)

PAL em, xinchiatay
02-05-2013, 02:40 PM
Tranh chấp và kiện tụng quan Tòa mới có việc làm!

thunv
03-05-2013, 09:21 AM
Gửi: Trung tướng Hoàng Anh Xuân.
Viettel tổ chức cung cấp dịch vụ TH theo phương thức này có vẻ hợp đó.