PDA

Xem bản đầy đủ : Tổ chức phát các chương trình truyền hình free to air cho các địa phương như thế nàothunv
03-05-2013, 09:16 AM
Đề án số hóa TH của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo tiếp theo cho đến nay hầu như chưa đề cập đến một vấn đề rất quan trọng là các chương trình TH của các tỉnh, thành phố sẽ phát như thế nào? Mà đây là nội dung quan trọng. Nếu khâu TDPS không đáp ứng được yêu cầu của các địa phương (ít nhất là đạt mức độ phủ sóng như hiện nay (đang là analogue), tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng, đáp ứng đủ yêu cầu tuyên truyền chính sách, phát triển văn hóa, xã hội cho chính quyền v.v...) thì đề án này khó có thể thành công.
Kể từ năm 2015, lần lượt các đài TH địa phương sẽ không tự phát sóng free to air nữa. Vậy chương trình của họ có thể sẽ phát sóng theo các kịch bản sau đây:
1-Chính phủ yêu cầu các Công ty TDPS toàn quốc ( VTV, VTC, AVG) phải phát bắt buộc , ở địa phương nào thì phải phát chương trình của địa phương đó.
2-Các đài TH địa phương tùy ý đàm phán ký hợp đồng với các công ty toàn quốc.
3-Các địa phương liên kết với nhau thành lập công ty TDPS khu vực và tự mình lo việc phát chương trình của mình.
4-Các địa phương đàm phán ký hợp đồng với công ty TDPS khu vực ( thành lập không phải do sự liên kết giữa các địa phương).
5- v.v....
Rất mong các bạn quan tâm ( nhất là các bạn đang làm việc ở các đài PTTH tỉnh, thành phố) , góp ý kiến. Mong lắm thay.