PDA

Xem bản đầy đủ : Quản lý hiệu quả tài nguyên tần số vô tuyếnthuhieu13
19-11-2015, 03:53 PM
Khoa học trong xây dựng quy hoạch, đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Chặng đường 20 năm của Cục Tần số vô tuyến điện đánh dấu sự phát triển không ngừng của lĩnh vực thông tin vô tuyến điện với những thành tựu hết sức quan trọng. Thành tựu đầu tiên phải kể đến là Cục Tần số đã chủ động tham mưu cho Tổng cục Bưu điện; Bộ Bưu chính, Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện, đỉnh cao là Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội thông qua ngày 23-11-2009. Ðây là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất khẳng định vị trí tài nguyên quốc gia của phổ tần số; tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về tần số; tạo môi trường pháp lý công bằng, thuận lợi, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Với phương châm đi tắt đón đầu công nghệ, dựa vào những dự báo chính xác và những tính toán khoa học, Cục Tần số VTÐ đã nghiên cứu xây dựng hệ thống quy hoạch có tính chất mở đường, thúc đẩy sự phát triển thông tin vô tuyến trên tất cả các lĩnh vực phát thanh truyền hình, thông tin di động, dẫn đường hàng không, hàng hải, đến những hệ thống thông tin dùng riêng. Năm 1998, Cục đã xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch phổ tần số VTÐ của Việt Nam cho các nghiệp vụ", quy hoạch này được tiếp tục cập nhập, bổ sung và được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành với tên gọi "Quy hoạch phổ tần số VTÐ quốc gia" vào các năm 2005 và 2009. Ðây là cơ sở để Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các quy hoạch cụ thể, các quy định chi tiết về quản lý, khai thác sử dụng tần số VTÐ, như "Quy hoạch phân kênh cho nghiệp vụ cố định và lưu động dải tần 30MHz đến 30GHz"; "Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz"... Do làm tốt công tác quy hoạch, Việt Nam là một trong những nước có mức độ sẵn sàng cao về tần số cho thông tin di động và vô tuyến băng rộng. Các quy hoạch băng tần thể hiện rõ chính sách công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước về tần số, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động trong việc định hướng về công nghệ và đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần cũng như cơ sở hạ tầng viễn thông.

Bên cạnh đó, Cục Tần số VTÐ đã hoàn thành xây dựng Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2020. Quy hoạch này sẽ thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ truyền hình số mặt đất đồng thời giải phóng một phần băng tần UHF để phát triển các hệ thống truy cập băng rộng vô tuyến.

Một thành công nữa trong quy hoạch phải nhắc đến là Cục Tần số VTÐ đã xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy định phân bổ băng tần phục vụ mục đích kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh dải tần 9KHz đến 470 MHz", quy định này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng có hiệu quả tần số VTÐ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và dân sự.

Bên cạnh công tác quy hoạch tần số, công tác ấn định và cấp phép tần số là công tác thực thi pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số. Nếu như những năm đầu thành lập, Cục chỉ cấp rất ít giấy phép cho các mạng dùng riêng thì đến nay, Cục đã ấn định và cấp phép hàng chục nghìn giấy phép trên mọi lĩnh vực như viễn thông, phát thanh truyền hình, hàng không, hàng hải, ta-xi...

Nhiều năm qua, Cục đã rất chú trọng triển khai cấp phép cho thiết bị VTÐ đặt trên phương tiện nghề cá, góp phần giúp ngư dân có thông tin kịp thời, chính xác khi gặp sự cố, giảm đáng kể thiệt hại do thiên tai, bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác của ngư dân trên vùng biển, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biển, đảo.

Phát thanh truyền hình là lĩnh vực sử dụng phổ tần số với tỷ lệ rất lớn và dùng chung với các nghiệp vụ thông tin VTÐ khác, nên việc ấn định cấp phép trong lĩnh vực này phải dựa trên những tính toán rất chi tiết và khoa học để tiết kiệm tối đa nguồn tài nguyên phổ tần số. Ðến thời điểm này, Cục đã thực hiện cấp phép và quản lý hệ thống máy phát thanh, phát hình, bao gồm hệ thống truyền dẫn và phát sóng của tất cả các Ðài Phát thanh - Truyền hình trên địa bàn cả nước.

novuhoa326
20-11-2015, 08:56 AM
Khoa học trong xây dựng quy hoạch, đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Chặng đường 20 năm của Cục Tần số vô tuyến điện đánh dấu sự phát triển không ngừng của lĩnh vực thông tin vô tuyến điện với những thành tựu hết sức quan trọng. Thành tựu đầu tiên phải kể đến là Cục Tần số đã chủ động tham mưu cho Tổng cục Bưu điện; Bộ Bưu chính, Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện, đỉnh cao là Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội thông qua ngày 23-11-2009. Ðây là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất khẳng định vị trí tài nguyên quốc gia của phổ tần số; tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về tần số; tạo môi trường pháp lý công bằng, thuận lợi, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

phamthuong
13-01-2016, 01:03 PM
Quy hoạch phổ tần số VTÐ của Việt Nam cho các nghiệp vụ", quy hoạch này được tiếp tục cập nhập, bổ sung và được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành với tên gọi "Quy hoạch phổ tần số VTÐ quốc gia" vào các năm 2005 và 2009.

thethaominhtoan
28-01-2016, 01:15 PM
Một thành công nữa trong quy hoạch phải nhắc đến là Cục Tần số VTÐ đã xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy định phân bổ băng tần phục vụ mục đích kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh dải tần 9KHz đến 470 MHz", quy định này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng có hiệu quả tần số VTÐ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và dân sự.
kai này mình không hiểu cho lắm