Hy vọng đề án số hóa truyền hình sẽ triển khai đúng như kế hoạch, để mọi người ai cũng có thể tận hưởng.