Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: congtacchethainguyen24h

Tìm : Tìm mất 0.00 giây.

  1. mình nghĩ ta có thể học tập theo 1 số phuong pháp...

    mình nghĩ ta có thể học tập theo 1 số phuong pháp phát triển của nước ngoài, noi họ làm tốt công tác quản lý
  2. Theo mình việt nam phát triển về số lượng nhiều...

    Theo mình việt nam phát triển về số lượng nhiều hơn chất lượng, việc quản lý còn nhiều yếu kém lắm, như hiện tại trên thị trường tình trạng sim rác đầy dẫy
  3. tần số này cũng có thể đem đấu giá nhỉ mọi người,...

    tần số này cũng có thể đem đấu giá nhỉ mọi người, việt nam giờ có viettel và vnpt 2 ông lớn thôi
Kết quả 1 đến 3 của 3