Nếu bạn có nhu cầu: in túi giấy, in card visit dành cho doanh nghiệp alo In Minh Khôi.