Hiển thị nhóm

 1. Moderators

  1. admin

   1. Diễn đàn:
   2. Thư viện tài liệu,
   3. Tần số cười - cười tần số
  2. cuong123

   1. Diễn đàn:
   2. Công nghệ thông tin vô tuyến điện
  3. hieudc

   1. Diễn đàn:
   2. Thị trường thông tin vô tuyến
  4. Hoàng Ngọc Diệp

   1. Diễn đàn:
   2. Thị trường thông tin vô tuyến
  5. MGU

   1. Diễn đàn:
   2. Tần số cười - cười tần số
  6. Phamdacbi

   1. Diễn đàn:
   2. Số hóa truyền hình
  7. spectra

   1. Diễn đàn:
   2. Tiêu chuẩn, qui chuẩn,
   3. Tương thích điện từ trường (EMC), an toàn bức xạ vô tuyến điện,
   4. Đo lường, kiểm soát tần số vô tuyến điện
  8. VOANHDANG

   1. Diễn đàn:
   2. Chính sách quản lý phổ tần số,
   3. Ấn định, cấp phép tần số
 1. Administrators

  1. admin

  2. MGU

  3. thulq

 2. WRC15

  1. Vị trí hiện tại
   Hà Nội

   Bùi Hà Long

  2. cuong123

  3. hieudc

  4. hoalb

  5. lvt

  6. mrtruong

  7. ngcanh

  8. Nhã Hoàng

  9. ntmhuong79

  10. spectra

  11. thuha