I. MỞ ĐẦU

Nhà nước Việt Nam đã nhận thức rất sớm tầm quan trọng của công tác quản lý tần số và thông tin vô tuyến điện. Từ năm 1959, Chính phủ đã ban hành các nghị định như Nghị định số 344/TTg về quản lý máy phát vô tuyến điện và Nghị định số 345/TTg về quản lý tần số vô tuyến điện.

Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, thông tin vô tuyến điện trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đã có sự phát triển rất mạnh mẽ. Việc thông tin di động tế bào thế hệ thứ hai được triển khai rộng rãi trên thế giới và bắt đầu đưa vào sử dụng ở Việt Nam đã đặt ra nhiều vấn đề mới về quản lý tần số vô tuyến điện. Năm 1997, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 về bưu chính viễn thông và Nghị định số 79/1997/NĐ-CP ngày 19/6/1997 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Bưu chính Viễn thông và tần số vô tuyến điện. Hai văn bản pháp luật quan trọng này một mặt tạo điều kiện pháp lý cho việc sử dụng tần số vô tuyến điện rộng rãi hơn, mặt khác quy định các chế tài nghiêm ngặt để xử lý các vi phạm về quản lý tần số vô tuyến điện, nâng cao hiệu lực thực thi của cơ quan quản lý tần số vô tuyến điện, đảm bảo cho các hệ thống vô tuyến điện hoạt động hợp pháp, không bị can nhiễu có hại.

Năm 2002, Pháp lệnh Bưu chính viễn thông được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Tiếp theo đó là Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14/01/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông về tần số vô tuyến điện; Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện; Nghị định số 75/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg ngày 16/12/2005 của Thủ tướng phê duyệt "Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia".v.v... cùng với hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật khác do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc liên Bộ ban hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để thực hiện và nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Những văn bản quy phạm pháp luật được ban hành thể hiện những tư duy mới về quản lý tần số, tạo hành lang cho sự phát triển mạnh mẽ của thông tin vô tuyến điện và phát thanh truyền hình. Nhiều nội dung quan trọng như phân bổ băng tần cho an ninh quốc phòng, cấp phép băng tần, quản lý tương thích điện từ… được quy định, phản ánh yêu cầu quản lý tần số sâu rộng hơn và yêu cải cách thủ tục hành chính trong quản lý tần số để thúc đẩy mạnh mẽ hơn các ứng dụng của tần số vô tuyến điện. Những văn bản này đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của các dịch vụ viễn thông, các ứng dụng sóng vô tuyến điện trong mọi mặt của đời sống xã hội. Năm 2006 đã chứng kiến sự phát triển bùng nổ của thông tin di động, với sự gia tăng thêm gần 10 triệu thuê bao; sự mở rộng vùng phủ sóng của phát thanh truyền hình số mặt đất và bắt đầu thử nghiệm truyền hình di động. Công nghệ truy cập vô tuyến băng rộng - WIMAX đã có những bước thử nghiệm ban đầu tại Việt Nam. Năm 2008, Dự án vệ tinh VINASAT-1 đã hoàn thành việc phóng vệ tinh lên vị trí quỹ đạo 1320 Đông.

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số: 1900 6162

Thực hiện Nghị quyết số 27/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, Chính phủ đã tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng và trình Quốc hội dự án Luật Tần số vô tuyến điện. Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến tại hai kỳ họp và đã nhất trí thông qua Luật Tần số vô tuyến điện với đa số phiếu tán thành (435/437) tại phiên họp ngày 23/11/2009. Ngày 17/12/2009, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh số 19/2009/L-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch nước về Luật Tần số vô tuyến điện.

Luật Tần số vô tuyến điện có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. Các quy định về tần số vô tuyến điện của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Tần số vô tuyến điện có hiệu lực.

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Tần số vô tuyến điện đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi và có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc xây dựng và ban hành Luật Tần số vô tuyến điện để điều chỉnh các hoạt động quản lý và sử dụng tần số là một yêu cầu khách quan dựa trên các cơ sở chính sau đây:

1. Sự phát triển bùng nổ của thông tin vô tuyến điện trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh làm cho nhu cầu sử dụng phổ tần số vô tuyến điện ngày càng cao, tần số vô tuyến điện ngày càng trở nên khan hiếm, cần được quản lý, sử dụng hiệu quả hơn.

Sự phát triển bùng nổ của thông tin vô tuyến ở Việt Nam trong thời gian qua thể hiện trên cả 3 phương diện dịch vụ, công nghệ và đối tượng sử dụng.

View more latest threads same category: