Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 38

Chủ đề: Quy định mới về mức lương tối thiểu chung năm 2017

 1. #1
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Aug 2014
  Bài viết
  11
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Quy định mới về mức lương tối thiểu chung năm 2017

  Theo nghị định 47/2017/NĐ-CP thì Mức lương cơ bản 2017 mới nhất được áp dụng từ ngày 01/07/2017 sẽ là 1.300.000đ/tháng

  Toàn bộ nội dung của Nghị định 47 như sau:  CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 47/2017/NĐ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

  NGHỊ ĐỊNH
  QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG


  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
  Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;
  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính;
  Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Điều 1 Nghị định này bao gồm:
  1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.
  2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.
  3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.
  4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm:
  a) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
  b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
  5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
  6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
  7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
  8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
  9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

  Điều 3. Mức lương cơ sở
  1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:
  a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
  b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
  c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
  2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng.
  3. Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.
  (Mức lương tối thiểu 2017 mới nhất đối với khối doanh nghiệp tư nhân là 3.750.000đ (vùng 1) các bạn lưu ý nhé)

  Điều 4. Kinh phí thực hiện
  1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao, phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết năm 2016 chuyển sang (nếu có) để cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017.
  2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
  a) Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2017 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;
  b) Sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;
  c) Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ giao (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết);
  d) Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có);
  đ) Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này mà vẫn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 thì ngân sách trung ương bổ sung số thiếu để địa phương thực hiện.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành
  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
  2. Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
  Điều 6. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành
  1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.
  3. Bộ trưởng Bộ Tài chính:
  a) Hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở quy định tại Nghị định này;
  b) Thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định này đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu đối với những địa phương nghèo, ngân sách khó khăn sau khi đã thực, hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
  4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc


  Từ mức lương này các bạn xem hướng dẫn cách tính lương công chức, viên chức để có số lương phù hợp.

  Chúc các bạn làm tốt

  View more latest threads same category:


 2. #11
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Dec 2014
  Bài viết
  10
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Lương lên 1 bậc thì giá cả lên 5 bậc nhé..nghèo vẫn hoàn nghèo

 3. #12
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Nov 2014
  Bài viết
  10
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Quan trọng tỷ lệ lạm phát nữa mới đúng được

  ------------------------
  Lam bang hieu quảng cáo giá rẻ cho công ty với nhiều mẫu thiết kế bang hieu dep cho quý khách lựa chọn mỗi khi cần làm bảng hiệu công ty và nhiều biển quảng cáo đẹp.

  Ngoài ra chúng tôi còn nhận làm bảng inox ăn mòn, ăn mòn nhãn mác

  Tham khảo thêm : bang hieu dep, bang hieu dep, , lam bang hieu, làm biển quảng cáo, làm bảng hiệu, tranh đồng hồ, lam bang hieu,
  Sửa lần cuối bởi longpham; 16-03-2018 lúc 05:34 PM.

 4. #13
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  17
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  tăng lương cơ sở thì lương mấy chỗ khác cũng điều chỉnh tăng chứ mấy bác

 5. #14
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Nov 2014
  Bài viết
  4
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Đã bước sang năm 2018 rồi, giá cả cái gì cũng lên, lương dành cho người lao động thì chả thấy đá động gì. BUỒN

 6. #15
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Jul 2014
  Bài viết
  3
  Thanks
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Sao lương mình không được tăng. Phụ hồ mà mãi không được tăng lương!

 7. #16
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Nov 2014
  Bài viết
  5
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi tuanlv2510 Xem bài viết
  Sao lương mình không được tăng. Phụ hồ mà mãi không được tăng lương!
  Cái vụ này bạn phải hỏi chủ thầu của bạn ấy ...)

 8. #17
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Feb 2014
  Bài viết
  17
  Thanks
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Mình là thợ gỗ cho 1 công ty thiết kế văn phòng mà lương ko tăng
  Sửa lần cuối bởi vuongseo2; 01-03-2019 lúc 09:00 AM.

 9. #18
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Dec 2014
  Bài viết
  7
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  các công ty không áp dụng lương tối thiểu thì đòi quyền lợi ntn

  - - - Updated - - -

  các công ty không áp dụng lương tối thiểu thì đòi quyền lợi ntn https://goo.gl/zHNpQk

 10. #19
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Feb 2014
  Bài viết
  17
  Thanks
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Đối với các công ty tư nhân như công ty về thiết kế nội thất, thi công văn phòng thì tùy mức đàm phán với người lao động. Lương thì đâu có giới hạn, có ông cả vài trăm triêu/tháng còn có người thì vài trăm ngàn.
  Xã hội phân hóa tầng lớp quá nhiều, nhiều hơn cả ts
  Sửa lần cuối bởi vuongseo2; 01-03-2019 lúc 09:02 AM.

 11. #20
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  15
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Giờ áp dụng quy định mới rồi.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •