Chương trình nghị sự 1.1 của WRC-15 nhằm tìm kiếm băng tần mới cho IMT và MBB. Hiện tại các nước, tổ chức quốc tế như APG, ITU-R đang tiến hành nghiên cứu về các khoảng băng tần phù hợp (SFR) cho IMT, tìm kiếm băng tần đề cử cho nghiên cứu quy hoạch thêm cho các hệ thống IMT và MBB.
Đây là một trong những Chương trình nghị sự quan trọng và "nóng" do liên quan đến việc phát triển các hệ thống thông tin di động thế hệ tiếp theo và đồng thời có ảnh hưởng lớn đến các hệ thống thông tin mặt đất, thông tin vệ tinh, quảng bá và các hệ thống khác.

Tại các hội nghị, luôn có nhiều quan điểm trái chiều nhau về từng băng tần được đề xuất. Đặc biệt tại khu vực APT, ẩn sau đó là vấn đề phân chia trách nhiệm / quyền hạn đối với nội dung của WRC giữa APG và AWG.

Trên một số diễn đàn như AWG, APG, Việt Nam đã nêu quan điểm về sự cần thiết phải xác định rõ các tiêu chí lựa chọn khoảng băng tần phù hợp và đề nghị phải tính đến việc quy hoạch và sử dụng tần số của các nước hiện nay nhằm hướng nghiên cứu của ITU-R và APT đến việc bảo vệ một số băng tần (không phân bổ MS vào cùng băng).

Cụ thể như đối với Việt Nam, hiện băng tần 3400-4200 MHz đang có nhu cầu cao để sử dụng cho nghiệp vụ Cố định qua vệ tinh và Việt Nam đề nghị không xem xét làm băng tần phù hợp SFR.
Đối với vấn đề bảo vệ băng tần C (3400 – 4200 MHz) mà VINASAT-1 đang sử dụng, một số nước như Indonexia, Tonga, Trung Quốc (ChinaSatCom), Thái Lan (ThaiCom), Singapore (SES Sky), Hồng Kông (AsiaSat) cũng đồng quan điểm với Việt Nam.

Code:
MBB: Mobile Broadband
SFR: Suitable Frequency Range

View more latest threads same category: