Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Phân chia tần số vô tuyến điện

 1. #1
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Oct 2015
  Bài viết
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Phân chia tần số vô tuyến điện

  Bảng phân chia tần số vô tuyến điện Việt Nam

  Các kênh tần số 7903 kHz và 7906 kHz được dành riêng cho chức năng gọi, trợ giúp
  thông tin an toàn, cứu nạn và trực canh cấp cứu Hàng hải quốc gia sử dụng phương
  thức thoại. Nghiêm cấm việc sử dụng sai mục đích và gây nhiễu trên các kênh tần số
  này.
  VTN1A
  Các hệ thống thông tin vô tuyến điện dành cho phương tiện nghề cá và đài bờ liên lạc
  với các phương tiện nghề cá được sử dụng các băng tần 4438-4538 kHz, 5250 – 5350
  kHz, 7900-8100 kHz, 13410-13510 kHz, 14350-14450 kHz. Đoạn băng tần 7100-7200
  kHz được sử dụng kể từ sau ngày 30 tháng 03 năm 2009. Cơ quan quản lý xác định
  các đoạn băng tần và các điều kiện sử dụng cụ thể để phù hợp với thực tế.
  VTN3
  Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý, các hệ thống cố định đang khai thác trong băng
  tần 50-54 MHz phải ngừng hoạt động để ưu tiên dành băng tần cho nghiệp vụ chính
  được phân chia băng tần này.
  VTN3A
  Băng tần 54-68 MHz được ưu tiên sử dụng cho các hệ thống truyền thanh không
  dây công suất nhỏ tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy định. Các hệ thống thuộc nghiệp
  vụ Cố định và Lưu động trong băng tần này không được gây can nhiễu có hại và
  không được kháng nghị nhiễu từ hệ thống phát thanh không dây công suất nhỏ.
  VTN4
  Tại Tam Đảo – Vĩnh Yên, dải tần tương ứng với kênh 3 của tiêu chuẩn truyền hình
  OIRT được phân chia cho nghiệp vụ Quảng bá là nghiệp vụ chính. Trong dải tần
  này, không triển khai thêm các thiết bị khác thuộc nghiệp vụ Quảng bá ngoài thiết
  bị đang sử dụng.
  VTN5
  Băng tần 132-137 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Lưu động hàng không
  (OR) là nghiệp vụ chính. Khi ấn định tần số cho các đài thuộc nghiệp vụ Lưu động
  hàng không (OR), cơ quan quản lý tần số phải chú ý đến các tần số được ấn định
  cho các đài thuộc nghiệp vụ Lưu động hàng không (R).
  VTN5A
  Phân chia bổ sung: các băng tần 156,4875-156,5125 MHz và 156,5375-156,5625 MHz
  cũng được phân bổ cho nghiệp vụ lưu động mặt đất là nghiệp vụ chính, nghiệp vụ cố định
  là nghiệp vụ phụ. Các hệ thống thuộc nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất trong băng
  tần này không được gây can nhiễu có hại cho hoặc kháng nghị nhiễu đến từ các hệ thống
  thông tin VHF thuộc nghiệp vụ lưu động hàng hải.
  VTN6
  Khi ấn định tần số cho các đài thuộc nghiệp vụ Cố định và Lưu động trong băng tần
  430-440 MHz phải lưu ý bảo vệ nghiệp vụ Vô tuyến định vị trong băng tần này.
  VTN6A
  Băng tần 450 – 470 MHz được xác định cho các hệ thống thông tin di động IMT.
  VTN7
  Đoạn băng tần 453,08-457,37 MHz và 463,08-467,37 MHz được dành cho hệ
  thống thông tin vô tuyến lưu động mặt đất sử dụng công nghệ CDMA. Trong trường
  hợp cần thiết, cơ quan quản lý sẽ điều chỉnh các đoạn băng tần cụ thể trong các quy
  hoạch băng tần có liên quan.
  VTN7A
  Băng tần 470 – 585 MHz và 610 – 698 MHz được ưu tiên dành cho nghiệp vụ
  Quảng bá và nghiệp vụ Cố định, băng tần 585 – 610 MHz được ưu tiên dành cho
  nghiệp vụ Quảng bá. Khuyến khích việc số hóa truyền hình trong các đoạn băng tần
  trên.
  VTN7B
  Băng tần 790 – 806 MHz sẽ được sử dụng cho cho các hệ thống thông tin di động
  IMT. Không sản xuất, không nhập mới để sử dụng tại Việt nam các hệ thống vô
  tuyến điện khác trong đoạn băng tần này. Các tổ chức, cá nhân hiện đang sử dụng
  các hệ thống vô tuyến điện khác hoạt động trong băng tần này phải có kế hoạch
  chuyển đổi.
  VTN8
  Các băng tần 824-845 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và
  1805-1880 MHz được dành cho các hệ thống thông tin di động tế bào số và các hệ
  thống thông tin di động IMT. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý sẽ điều
  chỉnh các đoạn băng tần cụ thể trong các quy hoạch băng tần có liên quan.
  VTN8A
  Ở băng tần này, nghiệp vụ Lưu động hàng không (R) chỉ hạn chế trong đoạn băng
  tần 960-1024 MHz và dành cho các hệ thống hoạt động tuân theo các tiêu chuẩn
  hàng không quốc tế. Việc sử dụng của nghiệp vụ Lưu động hàng không (R) phải
  tuân thủ Nghị quyết 417 của Thể lệ vô tuyến điện (WRC-07)
  VTN9
  Các băng tần 1900-1980 MHz và 2110-2170 MHz được dành cho các hệ thống
  thông tin di động IMT.
  VTN9A
  Băng tần 2300-2400 MHz sẽ được sử dụng cho cho các hệ thống thông tin di động
  IMT hoặc các hệ thống truy nhập thông tin vô tuyến băng rộng. Không triển khai
  thêm các hệ thống vô tuyến điện khác trong đoạn băng tần này. Các tổ chức, cá nhân
  hiện đang sử dụng các hệ thống vô tuyến điện khác hoạt động trong băng tần này
  phải có kế hoạch chuyển đổi.
  VTN11
  Băng tần 2400-2483,5 MHz được dành cho các ứng dụng công nghiệp, khoa học, y
  tế (ISM), các hệ thống vi ba trải phổ và các hệ thống truy nhập vô tuyến. Các hệ
  thống thông tin vô tuyến khai thác trong băng tần này phải chấp nhận nhiễu có hại
  từ các ứng dụng ISM.
  VTN12
  Băng tần 2500-2690 MHz sẽ được sử dụng cho các hệ thống thông tin di động IMT.
  Không triển khai thêm các hệ thống vô tuyến điện khác trong đoạn băng tần này.
  Các tổ chức, cá nhân hiện đang sử dụng các hệ thống vô tuyến điện khác hoạt động
  trong băng tần 2500 – 2690 MHz phải ngừng sử dụng tại thời điểm được quy định
  tại các quy hoạch có liên quan.
  VTN13
  Nghiệp vụ Cố định trong các băng tần 5250-5255 MHz, 5255-5350 MHz và 5650-
  5850 MHz chỉ giới hạn để triển khai các hệ thống truy nhập vô tuyến cố định
  (FWA).
  VTN14
  Nghiệp vụ Lưu động trong các băng tần 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz và 5725-
  5850 MHz chỉ giới hạn để triển khai các hệ thống truy nhập vô tuyến (WAS) bao
  gồm cả các mạng LAN vô tuyến (WLAN).
  VTN15
  Nghiêm cấm triển khai thêm các hệ thống có phát xạ trong băng tần 2690-2700
  MHz. Các hệ thống có phát xạ hiện đang khai thác trong băng tần này phải chấm
  dứt hoạt động khi có yêu cầu của cơ quan quản lý tần số.
  VTN15A
  Trong băng tần 3300-3400 MHz, nghiệp vụ Cố định và Lưu động chỉ giới hạn để
  triển khai các hệ thống truy cập vô tuyến băng rộng. Không nhập mới, không sản
  xuất để sử dụng tại Việt nam các hệ thống thuộc nghiệp vụ khác trong băng tần này.
  VTN16
  Các băng tần số sau được ưu tiên sử dụng cho các hệ thống hoạt động trong nghiệp
  vụ Cố định qua vệ tinh.
  3 400-3 700 MHz (chiều từ vũ trụ đến trái đất)
  4 500-4 800 MHz (chiều từ vũ trụ đến trái đất)
  6 425-6 725 MHz (chiều từ trái đất đến vũ trụ)
  6 725-7 025 MHz (chiều từ trái đất đến vũ trụ), (chiều từ trái đất đến vũ trụ)
  10 700-10 950 MHz (chiều từ vũ trụ đến trái đất)
  10 950-11 200 MHz (chiều từ vũ trụ đến trái đất)
  11 200-11 450 MHz (chiều từ vũ trụ đến trái đất)
  11 450-11 700 MHz (chiều từ vũ trụ đến trái đất)
  12 750-13 250 MHz (chiều từ trái đất đến vũ trụ)
  13 750- 14 000 MHz (chiều từ trái đất đến vũ trụ)
  14 250-14 500 MHz (chiều từ trái đất đến vũ trụ)
  Các hệ thống Cố định qua vệ tinh nằm trong các băng tần xuống nêu trên (chiều từ
  vũ trụ đến trái đất) phải có bộ lọc thu đạt tiêu chuẩn về lọc các tín hiệu ngoài băng.
  Các hệ thống thuộc các nghiệp vụ khác hoạt động trong băng tần này không được
  gây nhiễu có hại cho các hệ thống Cố định qua vệ tinh và không được kháng nghị
  nhiễu đối với các hệ thống Cố định qua vệ tinh.
  VTN17
  Băng tần 11 700-12 200 MHz được ưu tiên sử dụng cho các hệ thống hoạt động
  trong nghiệp vụ Quảng bá qua vệ tinh. Các hệ thống thuộc các nghiệp vụ khác
  không được gây nhiễu có hại cho các hệ thống Quảng bá qua vệ tinh và không được
  kháng nghị nhiễu đối với các hệ thống Quảng bá qua vệ tinh sử dụng trong băng tần
  này.
  CHÚ DẪN MÀU SẮC CỦA CÁC NGHIỆP VỤ VÔ TUYẾN
  CỐ ĐỊNH
  Fixed
  VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG
  Radionavigation
  CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH
  Fixed – Satellite
  VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG
  QUA VỆ TINH
  Radionavigation – Satellite
  GIỮA CÁC VỆ TINH
  Inter- Sattellite
  VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG
  HÀNG HẢI
  Maritime Radionavigation
  KHAI THÁC VŨ TRỤ
  Space Operation
  VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG
  HÀNG KHÔNG
  Aeronautical Radionavigation
  LƯU ĐỘNG
  Mobile
  VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ
  Radiolocation
  LƯU ĐỘNG QUA VỆ TINH
  Mobile – Satellite
  TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG
  Meteorological Aids
  LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT
  Land Mobile
  THĂM DÒ TRÁI ĐẤT
  QUA VỆ TINH
  Earth Exploration – Satellite
  KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH
  Meteorological – Satellite
  LƯU ĐỘNG HÀNG HẢI
  Maritime Mobile
  TẦN SỐ CHUẨN VÀ
  TÍN HIỆU THỜI GIAN
  Standard frequency and Time Signal
  LƯU ĐỘNG HÀNG HẢI
  QUA VỆ TINH
  Maritime Mobile – Satellite
  TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU
  THỜI GIAN QUA VỆ TINH
  Standard freq & Time Signal – Satellite
  LƯU ĐỘNG HÀNG KHÔNG
  Aeronautical Mobile
  NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ
  Space Reseach
  NGHIỆP DƯ
  Amateur
  LƯU ĐỘNG HÀNG KHÔNG
  QUA VỆ TINH
  Aeronautical Mobile – Satellite
  NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH
  Amateur – Satellite
  QUẢNG BÁ
  Broadcasting
  VÔ TUYẾN THIÊN VĂN
  Radio Astronomy
  QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH
  Broadcasting – Satellite
  VÔ TUYẾN XÁC ĐỊNH QUA VỆ TINH

  View more latest threads same category:


 2. #2
  Thành viên tích cực
  Ngày tham gia
  Oct 2015
  Bài viết
  59
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts
  Phổ tần số vô tuyến điện đư*ợc phân chia dựa vào quy định của ITU về Tần số vô tuyến điện, để biết chi tiết có thể tham khảo tài liệu “Radio Regulation” của ITU.
  Hiện nay, Việt Nam đã có Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện Quốc gia cho các nghiệp vụ đã đ*ược Thủ t*ướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg ngày 16/12/2005. Có thể tham khảo tạiwebsite của Bộ Bưu chính viễn thông

 3. #3
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  May 2015
  Bài viết
  9
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Thế các băng tần 1900-1980 MHz và 2110-2170 MHz được dành cho các hệ thống nào vậy ??

 4. #4
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi pingmaxno1 Xem bài viết
  Thế các băng tần 1900-1980 MHz và 2110-2170 MHz được dành cho các hệ thống nào vậy ??
  Nó là cao siêu gì đó không nhớ rõ

 5. #5
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Mình nghĩ nó không cao siêu được thế đâu

 6. #6
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  11
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Cái này chưa chính xác nhé. Vẫn còn đang được nghiên cứu lại"VTN9A
  Băng tần 2300-2400 MHz sẽ được sử dụng cho cho các hệ thống thông tin di động
  IMT hoặc các hệ thống truy nhập thông tin vô tuyến băng rộng. Không triển khai
  thêm các hệ thống vô tuyến điện khác trong đoạn băng tần này. Các tổ chức, cá nhân
  hiện đang sử dụng các hệ thống vô tuyến điện khác hoạt động trong băng tần này
  phải có kế hoạch chuyển đổi. "

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •