KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘT XUẤT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
12/01/2015 16:57:14
Thực hiện Quyết định kiểm tra số 203/QĐ-STTTT ngày 17/12/2014 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra đột xuất việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Ngày 23/12/2014, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại: Khu giải trí Mũi Tàu, địa chỉ: thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong; Hộ kinh doanh cà phê Giọt Nắng, địa chỉ: khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong; Nhà hàng tiệc cưới Sơn Dung, địa chỉ: dân phố 23, thị trấn Liên Hương; Nhà hàng tiệc cưới Trung Ngà, địa chỉ: khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.
Kết quả kiểm tra cụ thể:
*. Đối với Khu giải trí Mũi Tàu:
Tại thời điểm kiểm tra vào lúc 9 giờ ngày 23/12/2014, Khu giải trí Mũi Tàu sử dụng 07 thiết bị phát sóng vô tuyến điện hiệu Kenwood TK3107S hoạt động ở băng tần số 450.000 MHz – 470.000 MHz không có giấy phép.
*. Đối với Hộ kinh doanh cà phê Giọt Nắng:
Tại thời điểm kiểm tra vào lúc 10 giờ 45 ngày 23/12/2014, Hộ kinh doanh cà phê Giọt Nắng sử dụng 05 thiết bị phát sóng vô tuyến điện hiệu Kenwood TK-720 hoạt động ở băng tần số 400.000 MHz – 470.000 MHz không có giấy phép.
*. Đối với Nhà hàng tiệc cưới Sơn Dung:
Tại thời điểm kiểm tra vào lúc 11 giờ 45 ngày 23/12/2014, Nhà hàng tiệc cưới Sơn Dung không sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện.
*. Đối với Nhà hàng tiệc cưới Trung Ngà:
Tại thời điểm kiểm tra vào lúc 12 giờ 20 ngày 23/12/2014, Nhà hàng tiệc cưới Trung Ngà sử dụng 08 thiết bị phát sóng vô tuyến điện hiệu Kenwood TK-3107S hoạt động ở băng tần số 450.000 MHz – 470.000 MHz không có giấy phép.
Nhìn chung qua kiểm tra, 04/04 đơn vị được kiểm tra đã chấp hành nghiêm túc Quyết định kiểm tra số 203/QĐ-STTTT ngày 17/12/2014 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, báo cáo giải trình, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Về sai phạm: Khu giải trí Mũi Tàu; Hộ kinh doanh cà phê Giọt Nắng và Nhà hàng tiệc cưới Trung Ngà chưa có giấy phép nhưng đã sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Vi phạm Điểm c, Khoản 2, Điều 77 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Căn cứ tinh thần phối hợp, tiếp thu những sai phạm mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Sau khi xem xét kiến nghị của Trưởng đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các biện pháp xử lý như sau:
1. Căn cứ hồ sơ thủ tục có liên quan, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Khu giải trí Mũi Tàu; Hộ kinh doanh cà phê Giọt Nắng và Nhà hàng tiệc cưới Trung Ngà do có hành vi sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 150W mà không có giấy phép.
Xử phạt theo hướng: áp dụng mức phạt tiền tối thiểu của khung tiền phạt đối với 03 trên tổng số thiết bị phát sóng vô tuyến điện hiện đang sử dụng tại mỗi đơn vị (vì Khu giải trí Mũi Tàu; Hộ kinh doanh cà phê Giọt Nắng và Nhà hàng tiệc cưới Trung Ngà đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi và cam kết khắc phục nhanh đối với hành vi vi phạm).
2. Khu giải trí Mũi Tàu; Hộ kinh doanh cà phê Giọt Nắng và Nhà hàng tiệc cưới Trung Ngà phải ngừng ngay việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện cho đến khi được Cục Tần số vô tuyến điện cấp giấy phép.
3. Phòng Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn hồ sơ thủ tục pháp lý có liên quan để Khu giải trí Mũi Tàu; Hộ kinh doanh cà phê Giọt Nắng và Nhà hàng tiệc cưới Trung Ngà làm thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.
Đến thời điểm hiện tại, 03/03 đơn vị vi phạm đã chấp hành nghiêm túc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (đã đóng tiền phạt tại Kho bạc nhà nước, số tiền 3.000.000 đồng/01 đơn vị) và đã hoàn tất thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

View more latest threads same category: